Rekord i kundnöjdhet 2018!

27 april, 2018

Varje år genomför AF Bostäder och studentbostadsbranschen en kundundersökning där kunderna får tycka till om sitt boende och sin hyresvärd. Årets resultat nådde en ny toppnivå och vi är glada och stolta över att ha så nöjda kunder!

Sedan 2002 genomför AF Bostäder en årlig Nöjd StudBo-undersökning och engagemanget från kunderna är stort. I 2018 års undersökning besvarade nästan 60% av alla tillfrågade enkäten. 

Resultatet är glädjande: AF Bostäder har Sveriges nöjdaste kunder, jämfört med andra stora studentbostadsföretag! 

Sedan starten 2002 har feedbacken använts till att förbättra alla delar av verksamheten. Resultaten har analyserats för att ligga till grund för kommande års handlingsplaner. Den största framgångsfaktorn är AF Bostäders utpräglade kundfokus. Företaget har målmedvetet strävat efter att förädla sina fastigheter, effektivisera sin förvaltning, förbättra sin service, digitalisera uthyrningen och kundanpassa sin kommunikation.

På AF Bostäder finns en stark vilja att bli bättre, och ett ovärderligt engagemang från samtliga medarbetare. Alla är överens om att ”Den som inte vill bli bättre, slutar någon gång att vara bra”.

#hadetbäst #nöjdstudbo2018