AF Bostäders första hållbarhets- redovisning är här!

2 maj, 2018

AF Bostäder har länge drivit ett aktivt miljöarbete. Under 2016 väcktes tanken att lyfta blicken ytterligare och börja jobba med hållbarhetsfrågor ur ett helhetsperspektiv – och redogöra för arbetet i en hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisningen har tagits fram tillsammans med kunder och andra intressenter och ska publiceras årligen.

Som fastighetsägare påverkar AF Bostäder sin omvärld på en mängd olika sätt - då är det också viktigt att ta ansvar. AF Bostäder har inget lagstadgat krav på sig att publicera en hållbarhetsredovisning, men har valt att göra en ändå och låta processen förändra företaget från grunden.

- Hållbarhetsarbete skiljer sig från miljöarbete bland annat genom att det består av tre delar: miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet, säger Björg Bergsteinsson, HR-chef på AF Bostäder. Nu kan vi tydliggöra hur AF Bostäder påverkar omvärlden i alla delar av verksamheten - i relationen till kunderna, som arbetsgivare, som fastighetsägare och i rollen som samhällsbyggare.

Tack vare den nya hållbarhetsredovisningen kan AF Bostäder arbeta systematiskt och målstyrt med hållbarhetsfrågor. Samtidigt vill företaget öppna för en transparent kommunikation om företagets utmaningar.

- Medarbetare, kunder och andra intressenter har varit med och lagt grunden till innehållet i hållbarhetsredovisningen, och processerna bakom, säger Björg Bergsteinsson. Totalt har vi lyssnat till 120 personer i olika workshops och intervjuer, varav 70 stycken är svenska och internationella studenter.

De viktigaste hållbarhetsfrågorna för intressenterna är: Att boendet är tryggt och säkert, utsläpp av växthusgaser, att företagets byggnader är energieffektiva, hur avfall hanteras, arbetsmiljön för medarbetare, jämställdhet, mångfald och antidiskriminering, affärsetik och att AF Bostäder har en stabil ekonomi.

- Från 2017 redogör vi för dessa aspekter årligen och arbetar långsiktigt med att förbättra dem. Det är vår ambition att utöka vår hållbarhetsrapportering till att inkludera fler väsentliga aspekter i framtiden, säger Björg Bergsteinsson.

Hållbarhetsredovisningen ska publiceras årligen och finns på AF Bostäders webb. Läs den redan idag!