Såhär tycker studenterna om sitt boende hos AF Bostäder

4 oktober, 2018

Tack alla studenter som fyllde i vårens kundenkät Nöjd Studbo. Vi är otroligt glada över resultatet 4,35 som gör oss branschledande (i kategorin stora studentbostadsföretag)!

Vi är dessutom extremt stolta över Net Promoter Score (NPS) som uppgår till 72 %! Dvs. andelen kunder som kan tänka sig att rekommendera oss som hyresvärd till andra. Vi lovar göra vårt yttersta för att ni även framöver ska vara nöjda med ert studentboende och oss som hyresvärd! 

Såhär tyckte ni i enkäten

Ni gav oss särskilt goda omdömen gällande personalens bemötande vid kontakt och hantering av ärenden, frågor och felanmälan samt information och webbplats. Trygghet (i bostad och bostadsområde), städning av entré, trappstuga och avfallshanteringen är andra frågor som fick höga resultat.

När det gäller våra förbättringsområden så är boendestandard den faktor som får lägst resultat, och då framförallt inomhusklimatet. Många tycker helt enkelt att det periodvis är för kallt i bostaden. Rent/fräscht i det gemensamma köket får också lägre omdöme, och där behöver vi er hjälp. Vi bistår gärna med stöd, städscheman, avfallskärl osv. men, det är ni som bor på korridor som har ett gemensamt ansvar för städning av korridoren/köket. Ta gärna del av vår info på webbplatsen eller kontakta bovärden vid frågor/funderingar angående detta.

Klagomålshantering är en viktig fråga för oss och där kommer vi jobba ännu mer för att förbättra hanteringen av era klagomål.

Om kundenkäten

AF Bostäder genomför kundenkäten Nöjd Studbo årligen tillsammans med andra studentbostadsföretag i Sverige. Resultatet är en viktig del i vårt mål att bli Sveriges bästa studentbostadsföretag. Första året enkäten genomfördes (2001) fick vi 3,65 i betyg (skala 1-5) enligt Nöjd Kund Index (NKI) och sedan dess har vi arbetat målinriktat med resultatet som blivit bättre för varje år. 2018 blev resultatet 4,35 enligt NKI, eller 80 (skala 1-100) enlig Svenskt Kvalitetsindex (SKI) modellen.

NKI är ett sammanfattande mått som beräknas som ett medelvärde av helhetsattityderna för de sex frågeområdena i enkäten. Dvs. Totalt nöjdhet med Boendet, Hyresvärden, Bostaden, Gemensamma utrymmen, Bostadsområdet samt Service och kommunikation.