Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Gör det inte svårare

19 februari, 2019

Det är enkelt att sortera matavfall. Allt du behöver göra är att lägga ditt matavfall i den bruna påsen och lämna i rätt avfallskärl. Alternativt så väljer du att krångla till det och göra det svårare än det är.

Vikten av att sortera matavfall

Matavfall står för 16 % av allt avfall som slängs hos AF Bostäder, men vi vet att mycket matavfall sorteras fel, då det istället hamnar i restavfallet. Enligt en plockanalys som AF Bostäder gjorde 2018 var 30-40 % av allt restavfall i själva verket matavfall som inte sorterats.

Matavfall är en fantastisk resurs som vi bör ta tillvara. Dina matrester kan återvinnas till förnyelsebar biogas eller biogödsel. Biogas från en påse matavfall motsvarar 2,5 dl bensin. Jämfört med fossila bränslen ger biogas renare luft med färre skadliga partiklar och inga extra utsläpp av koldioxid.

Om kampanjen - Gör det inte svårare

AF Bostäder står tillsammans med 26 andra aktörer bakom kampanjen ”Gör det inte svårare än vad det är”. Däribland kommuner, avfallsbolag och fastighetsbolag i Region Skåne och i Västra Götaland tillsammans med Avfall Sverige. 

Läs mer på gördetintesvårare.se