Release: Ny hållbarhetsredovisning släppt!

4 april, 2019

Du som vill veta mer om vad vi gör (och inte gör) kan nu läsa om AF Bostäders hållbarhetsarbete i vår hållbarhetsredovisning 2018. Där berättar vi hur vi driver, mäter och följer upp de viktigaste hållbarhetsfrågorna.

Som fastighetsägare påverkar AF Bostäder sin omvärld på en mängd olika sätt - då är det också viktigt att ta ansvar. Innehållet speglar de viktigaste hållbarhetsaspekter där vår verksamhet har störst påverkan på människor och miljö.

  • Hur många ton växthusgaser släpper AF Bostäders verksamhet ut?
  • Hur stor andel av vårt avfall källsorteras?
  • Hur trygga känner sig hyresgästerna på våra studentbostadsområden?

Dessa frågor, och mycket mer, rapporterar vi om i vår hållbarhetsredovisning:

Hållbarhetsredovisning 2018 
GRI-bilaga 2018