Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Nu flyttar över 400 studenter in på Proto och Sagoeken

2 maj, 2019

AF Bostäders stora ombyggnad av studentbostadsområdet Kämnärsrätten pågår för fullt. Steg för steg förvandlas Kämnärsrätten från ett homogent 60-talsområde till en dynamisk campusmiljö – en hållbar stadsdel där Lundabor och studenter kan möta en ljus framtid tillsammans.

AF Bostäder – och Lund – befinner sig i en rekordperiod sett till nyuppförda studentbostäder. Nu står Proto och Sagoeken klara med totalt 360 bostäder för upp till 482 studenter. Parallellt pågår uthyrningen av nybyggda Marathon för 370 studenter, samt förberedelser för byggnationen av Hippocampus som ska ge plats för ytterligare 258 studenter.

– Inom ett område bestående av totalt sju kvarter på Kämnärsrätten planerar vi att fördubbla antalet studentbostäder – från 750 till 1 500 bostäder, säger Magnus Cederberg, fastighetsutvecklingschef på AF Bostäder. Till 2021 ska de första fyra kvarteren stå klara. Först ut är Proto och Sagoeken som nu invigs på bästa tänkbara sätt – med att studenterna flyttar in.

AF Bostäder ser det som sin uppgift att stärka varumärket Lund som studentstad och bidra till att så många som möjligt kan – och vill – studera vid Lunds universitet. För att bibehålla universitetets attraktivitet måste studentbostäderna hålla hög kvalitet. Därför är hållbarhet och långsiktighet en central del av AF Bostäders stadsutveckling.

– Det finns ingen framtid i att tänka kortsiktigt och billigt och bygga snabba studentbostäder, säger Henrik Krantz, VD på AF Bostäder. Om vi ska locka kommande generationer till Lund är det viktigt att vi betraktar studentlivet ur ett helhetsperspektiv – ett samhällsbyggarperspektiv – där vi främjar en hållbar utveckling ur alla aspekter; social, miljömässig och ekonomisk.

– Som samhällsbyggare ska vi forma långsiktigt hållbara stadsdelar, där studenter och Lundabor kan få en bra framtid tillsammans, säger Henrik Krantz. När Kämnärsrätten står klart blir det Sveriges största campusområde, i direkt anslutning till den nya spårvägen. Ett stort antal människor kommer att flöda genom stadsdelen på cykel och till fots på sin väg mellan hem, universitet och arbetsplats.

– Proto och Sagoeken får hög miljöprofil med halverad energiförbrukning mot tidigare och miljövänliga materialval, säger Magnus Cederberg. Gemensamt för de nya kvarteren är också ett trivsamt uteliv där vi gör plats för grill, utegym, boulebana, hängmattelund och mycket mer. Här ska hyresgäster, vänner, besökare och Lundabor i allmänhet kunna, promenera, cykla, stanna till, sola och fika en stund.

Fakta Proto studentbostäder

Byggherre: AF Bostäder
Bostadsarea (BOA): 6 850 m2
Antal lägenheter: 185
Antal boende: 307
Lägenhetstyper: 1–3-rumslägenheter
Adress: Kämnärsvägen 40, 42 och 44
Totalentreprenör: NCC
Arkitekt: Fojab Arkitekter AB

Fakta Sagoeken studentbostäder

Byggherre: AF Bostäder
Bostadsarea (BOA): 3 900 m2
Antal lägenheter: 175
Antal boende: 175
Lägenhetstyper: 175 ettor
Adress: Kämnärsvägen 60 och 66
Totalentreprenör: Lindbäcks Bygg
Arkitekt: Lindbäcks Bygg/Zoom Arkitekter AB