Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Rökfritt i AF Bostäders studentbostäder

27 maj, 2019

Nu erbjuder AF Bostäder alla sina kunder en rökfri boendemiljö. Från och med maj 2019 är rökning förbjuden inomhus, såväl i studenternas bostäder som i gemensamma utrymmen. Hyresgästerna kan se fram emot fräschare inomhusluft och ett hälsosammare boende.

AF Bostäder fortsätter att utveckla sitt hållbarhetsarbete, något som även innefattar hälsofrågor för medarbetare och hyresgäster.

- Vi har beslutat att införa en rökfri boendemiljö på alla våra studentbostadsområden, säger Henrik Krantz, VD på AF Bostäder. Vi är väl medvetna om att vi rör oss på juridiskt oprövad mark men vi känner ett stort ansvar för studenternas välmående. Alla som bor hos oss ska kunna komma hem till ett lugnt, tryggt och trivsamt boende. Vi påminner också gärna om att en studentbostad inte bara är ett hem utan också en arbetsplats. Alla människor - även studenter - ska ha rätt att slippa utsättas för tobaksrök både i sitt hem och på sin arbetsplats.

De negativa effekterna av tobaksrök är väl dokumenterade. Rökning - och inte minst passiv rökning - ökar risken för flertalet sjukdomar, bland annat cancersjukdom och hjärt-kärlsjukdom. Passiv rökning orsakar även besvär i näsa, ögon, hals och luftvägar, speciellt hos personer med astma, det vill säga nästan var tionde vuxen i Sverige. Därtill kommer negativa miljöeffekter och omfattande kostnader för samhället.

- Utöver de uppenbara hälsoförbättringarna har rökförbudet en mängd fördelar, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Henrik Krantz. Vi räknar med minskat slitage på våra fastigheter och bostäder, med minskade underhållskostnader som följd. I andra hand hoppas vi också kunna bidra till att reducera antalet fimpar på våra gårdar och i vår omgivning.

- Rökförbudet gäller samtliga utrymmen inomhus på våra studentboenden, både i den egna bostaden och i trapphus, korridorer, tvättstugor och gemensamma kök. Det är tills vidare tillåtet att röka utomhus men i våra husregler uppmanar vi alla som bor hos oss att visa hänsyn genom att undvika rökning på balkonger och utanför våra fastigheter, säger Henrik Krantz.