Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Stora chanser att få bostad hos AF Bostäder

15 juli, 2019

De nya lundastudenterna, de s k novischerna, fick sina antagningsbesked i torsdags. Drygt 2.400 av dessa har nu ställt sig i AF Bostäders novischkö som ger förtur till ca 700 studentbostäder.

Novischförturen innebär att de flesta bostäder som blir lediga under sommaren, reserveras för de novischer som kommer från bostadsorter utanför Skåne. Förtursplatserna lottas sedan ut till dem som i samband med antagningen har registrerat sig i bostadskön. Denna lottning är nu genomförd.

- Vi har alltid prioriterat de nya studenternas bostadsbehov. Det känns extra viktigt att hjälpa dem som saknar alternativ på den redan tuffa bostadsmarknaden i Lund, förklarar Claes Hjortronsteen som är uthyrningschef på AF Bostäder.

De ca 700 bostäder som reserveras består av korridorrum och ettor. Det exakta antalet avgörs av hur många bostäder som sägs upp och därmed blir lediga. Söktrycket varierar något mellan olika år. Årets notering på drygt 2.400 sökande är något högre än förra året. Bedömningen är att ca tre av fyra novischer som aktivt söker bostad hos AF Bostäder under sommaren, får en bostad redan till terminsstarten. - Möjligheterna för de nya lundastudenterna att få en bostad utan väntetid är mycket goda, menar Claes Hjortronsteen.

AF Bostäder lyfter gärna fram andra aktörer som också bidrar till att lösa bostadssituationen för de nya studenterna. Studentdrivna BoPoolen hjälper hundratals studenter att hitta privat boende i Lund. Universitetets LU Accomodation hyr ut bostäder till ca tusen internationella studenter. Många av nationerna prioriterar också novischer. - Tillsammans bidrar vi till att göra Lund till en attraktiv studieort, säger Claes Hjortronsteen.

AF Bostäder arbetar också långsiktigt för att underlätta bostadssituationen för framtidens lundastudenter. Under senare år har AF Bostäder färdigställt 1.000 nya centrumnära bostäder. Det senaste projektet, Marathon, färdigställs just nu. Och nyproduktionen fortsätter. - Ambitionen är att färdigställa nya bostäder för ytterligare ca 125 studenter varje år framöver, avslutar Claes Hjortronsteen.