Ny hyra 2020

11 december, 2019

2020 års hyror för 6000 studentbostäder i Lund är nu klara. Bostadshyrorna justeras med 2,1% i genomsnitt.

Årets hyresförhandlingar för AF Bostäder är nu avslutade och innebär att hyrorna höjs med i genomsnitt 2,1% den 1 januari 2019.

Men det finns också många studenbostäder som får hyressänkningar som en följd av den hyresöversyn som gjorts under 2019. Närmare information om hyresjusteringen har lämnats till varje hyresgäst. Lediga bostäder har justerats till 2020-års hyresnivå.