Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Fett rätt!

24 februari, 2020

Nu ger vi de boende på Delphi goda möjligheter att bli miljöhjältar! Vi delar ut gratis fett-trattar, så att studenterna enkelt kan källsortera matolja/matfett i någon av de tre nya behållarna för fettinsamling som finns på Delphi.

Fett hör inte hemma i avloppen, det stelnar och orsakar stopp, dålig lukt och drar till sig råttor. Nu hoppas vi att boende på Delphi ska använda fett-tratten för att samla in sitt överblivna matfett och lämna till återvinning. På så sätt kommer det till nytta och kan återanvändas till att producera biodrivmedel eller nya produkter. Fett bra!

Alla på Delphi får gratis fett-tratt

Lägenhetsboende får varsin fettratt under vecka 9 (hängs på dörren). Korridorboende på Delphi får en gemensam fett-tratt, via korridorkontakten.

Sätt gärna upp den bifogade klisteretiketten i köket som en daglig påminnelse om att inte spola ner fettet i avloppet.

Såhär samlar du in ditt matfett

  1. Skruva fast fett-tratten på en vanlig PET-flaska (tom). Korken till flaskan fästs på insidan av trattens lock.
  2. Använd och avsvalnad matolja/matfett hälls i flaskan.
  3. När flaskan är full, skruva på PET-flaskans kork igen och ta med till avfallsstationen. Lämna hela flaskan i avsedd behållare för matfettsinsamling.
  4. Återanvänd fett-tratten och skruva på en ny tom PET-flaska för fortsatt källsortering.

Det är ett test

Pilotprojektet pågår under 2020 och utvärderas därefter innan vi beslutar om en ev. utökning. Kom gärna med feedback till oss!

Jag vill också vara med

Bor du inte på Delphi men vill börja samla in ditt matfett? Toppen! Beställ gratis fett-tratt här och sortera det insamlade matfettet som restavfall.

Mer info>>