Bekräftat fall av coronavirus bland våra hyresgäster

3 mars, 2020

Vi har kontaktats (3 mars) av Smittskydd Skåne som meddelat att vi har ett bekräftat fall av coronavirus bland våra hyresgäster.

Smittspårning pågår och genomförs av Smittskydd Skåne som tar kontakt med berörda personer. Av hänsyn till den personliga integriteten går vi inte ut med närmare uppgifter om var personen är bosatt.

Vi följer den information som lämnas från främst Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Skåne. Dessa myndigheters råd och rekommendationer uppdateras löpande. Våra kunder uppmanas därför att hålla sig informerade via deras hemsidor och noga följa de rekommendationer som lämnas där. 

Viktiga länkar

Folkhälsomyndigheten om covid-19>>

Folkhälsomyndighetens FAQ om covid-19>>

Smittskydd Skåne om covid-19>>

Lunds universitet om covid-19>>

Lunds universitets FAQ angående coronaviruset>>

 

Nyheten uppdaterades senast 2020-03-04.