Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Bekräftat fall av coronavirus bland våra hyresgäster

3 mars, 2020

Smittskydd Skåne kontaktade AF Bostäder den 3 mars och meddelade att vi har ett bekräftat fall av coronavirus bland våra hyresgäster.

Smittspårning pågår och genomförs av Smittskydd Skåne som tar kontakt med berörda personer. Av hänsyn till den personliga integriteten går vi inte ut med närmare uppgifter om var personen är bosatt.

Vi följer den information som lämnas från främst Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Skåne. Dessa myndigheters råd och rekommendationer uppdateras löpande. Våra kunder uppmanas därför att hålla sig informerade via deras hemsidor och noga följa de rekommendationer som lämnas där. 

Länkar till viktig info

Folkhalsomyndigheten.se >>

Lundsuniversitet.se >>