Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

2019 års hållbarhetsredovisning är här

6 april, 2020

Under året som gått har AF Bostäder uppnått flera hållbarhetsmål och tagit stora kliv för minskad klimatpåverkan. Den egenproducerade solenergin har tredubblats, utsläppen av växthusgaser har minskat med 92 procent sedan 2016 samtidigt som 616 nya studentbostäder har invigts!

Viktiga händelser under året:

54 % av studenternas avfall sorteras

Avfallssorteringen förbättras varje år och större andel återvinns, 54 % källsorteras och 46 % slängs i restavfall.

Rökfri boendemiljö

Sedan maj 2019 är rökning förbjuden inomhus – det ger frisk luft och ett hälsosammare boende.

66% fossilbränslefria inom transporter

Med 100% förnyelsebar el och uppvärmning har fokus varit att ställa om till fossilbränslefria interna arbetsresor och transporter, 66 % av drivmedlet 2019 var fossilbränslefritt.

Cykelvänlig arbetsplats

AF Bostäder fick full pott i Lunds kommuns tävling Cykelvänlig arbetsplats och prisades för årets cykelidé.

Verksamhetsmål och hållbarhetsmål blir ett

Hållbarhet ska vara en naturlig del av verksamheten. Därför har AF Bostäder formulerat nya ”hållbara verksamhetsmål”.

10 % energireducering i äldre fastigheter

Målet var att minska energianvändningen med 15 % i äldre fastighetsbeståndet 2014 - 2019, men resultatet blev 10 % energiminskning.

Läs hela hållbarhetsredovisningen här >>