Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Rekordmånga svarade på årets kundenkät

8 maj, 2020

Varje år genomför AF Bostäder och studentbostadsbranschen kundundersökningen ”Nöjd Studbo” där studenterna får tycka till om sitt boende och sin hyresvärd. I år var engagemanget extra högt bland AF Bostäders hyresgäster. Svarsfrekvensen på 78% är den högsta som någonsin uppmätts! Stort tack till studenterna som fyllde i enkäten och därmed hjälper oss bli en bättre hyresvärd.

Kundnöjdheten (SKI) uppgår till 80 (av 100). Ett fantastiskt resultat som innebär att AF Bostäder återigen har Sveriges nöjdaste kunder, jämfört med andra stora studentbostadsföretag!

NPS (Net Promoter Score), dvs. andelen kunder som kan tänka sig att rekommendera oss som hyresvärd till andra, uppgår till 71. Ambassadörerna är i särskilt hög grad nöjda med vår information och hanteringen av synpunkter/klagomål.

Trots det höga resultatet kommer vi inte att slå oss till ro. Vi lovar att fortsätta arbeta för att ni även framöver ska vara nöjda med ert studentboende och oss som hyresvärd.

Frågeområden med högst resultat i kundenkäten

  • Kundvård, dvs. personalens bemötande och hantering av studenternas ärenden/frågor. ”Ni har varit hjälpsamma och trevliga mot mig jämt. Riktigt nöjd.”
  • Trygghet, dvs. upplevd trygghet i studentbostad och studentbostadsområde. ”Trevligt och tryggt att se er personal på området varje dag.”

Frågeområden med lägst resultat i kundenkäten

Önskemålet att ”Systembolaget kunde vara närmre” är ju rimligt, men tyvärr inte så mycket vi kan göra något åt. Däremot så lovar vi jobba extra mycket med nedan områden som fick lägst resultat i årets kundenkät:

  • Klagomålshantering, dvs. hantering av framförda synpunkter och klagomål. “De flesta ärenden går fort och väldigt bra, bara köksfläkten som är värdelös och där har det inte blivit något gjort.”
  • Boendestandard, dvs. skick på badrum, kök, ytskikt och inomhusklimat. ”Jag fryser som ett djur 10 månader om året. Annars är det nice.”.

Fortsätt föreslå saker vi kan förbättra. Alla fina tips gör att vi kan fortsätta se till att ni har Sveriges bästa studentboende.