Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

AF Bostäder lanserar konceptet Hjälp

10 september, 2020

Den psykiska ohälsan ökar och det kan vara svårt för lundastudenterna att veta var de kan vända sig för att få hjälp. Med informationsprojektet ”Hjälp” hoppas vi att fler vågar söka och kan få hjälp.

Psykisk ohälsa är en växande samhällsutmaning och kan drabba vem som helst. En kan må dåligt på många olika sätt. Det kan vara ärftligt men också bero på saker som stress, ekonomiska bekymmer och sorg. Kunskapen om psykisk ohälsa är ofta begränsad och få vet vart de kan vända sig för att få hjälp.

I början av 2020 startade AF Bostäder informationsprojektet Hjälp för att uppmärksamma problemet, öka kunskapen och bidra till att fler får hjälp. Projektet mynnade ut i en informationssida på webbplatsen afbostader.se/hjalp, skyltar i korridorer/tvättstugor och en liten broschyr som bovärdar och servicecenter kan dela ut till de som mår dåligt eller känner någon som mår dåligt.

Om du eller en vän mår dåligt – vänta inte! Be om hjälp så snart du kan.