Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Premiär för Gröna rummet

3 juli, 2020

AF Bostäder har tagit ett samlat grepp om sina grovavfallsstationer för att få dem mer inbjudande och trivsamma att besöka. Nu invigs det första Gröna rummet på Vildanden.

Avfall är en av de viktigare hållbarhetsaspekterna och 2019 sattes ett nytt tuffare avfallsmål. Det nya målet är att öka andelen källsorterat avfall till 60 % av den totala mängden avfall, till år 2024. Fokus är nu att fortsätta skapa förutsättningar för enklare källsortering för våra kunder. Det ska upplevas som rent, snyggt och roligt att sortera sitt avfall.

Torsdagen den 2 juli 2020 invigde AF Bostäder det första Gröna rummet. Det är den fd. grovavfallsstationen på Vildanden som har byggts om till Gröna rummet, i syfte att göra utrymmet mer inbjudande och trivsamt att besöka. Dessutom har sorteringsmöjligheterna förstärkts ytterligare bland annat med en återbrukshylla. Här kan studenterna lämna saker som är hela och rena, och ta något fint med sig hem helt gratis.

- Gröna rummet är en satsning som vi tror mycket på säger Anna Malmström, förvaltningschef på AF Bostäder. Avfallsfrågan är viktig och vi försöker på olika sätt hitta lösningar som inspirerar studenterna att sortera mer, varav detta är en satsning. Konceptet kommer att utvärderas och förhoppningsvis kommer vi se Gröna rum även på våra andra studentbostadsområden framöver.

Klicka här för att se en kort film från invigningen.