Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Nya kö- och hyresvillkor från den 1 februari 2021

1 februari, 2021

Innehållet i det nya regelverket är till stor del detsamma, men upplägget har förenklats. Här berättar vi kort om de viktigaste förändringarna.

Studie – och medlemskravet gäller fortfarande

Precis som tidigare kan lundastudenterna stå i bostadskön och bo hos oss så länge studie- och medlemkravet uppfylls. Alla studier som registreras med högskolepoäng i Ladok vid Lunds universitet godtas. En nyhet är att utlandsstudier som ger högskolepoäng i Ladok vid Lunds universitet godtas.

Undantag kan medges

Ibland finns det behov av att ta ett kortare avbrott i studierna. Liksom tidigare kan vi därför medge ett undantag (dispens) från studie- och medlemskravet under en termin. Finns behov av ytterligare undantag prövas detta av Bostadsnämnden. Prövningen är restriktiv och undantag medges normalt bara vid t.ex. värnplikt, föräldraledighet eller svårare sjukdom.

Dispenser beviljade före 31 december 2020 påverkar inte möjligheten att få dispens enligt det nya regelverket.

Att hyra ut i andrahand kan vara OK – om du frågar först

Att hyra ut sin bostad i andra hand kan medges vid ett tillfälle under minst fyra månader. Hyr inte ut din bostad utan vårt medgivande eller till för hög andrahandshyra, eftersom det leder till uppsägning utan möjlighet att återfå vare sig bostad eller kötid.

Läs mer

Ta del av de fullständiga kö- och hyresvillkoren samt läs mer detaljerat om innehållet i det uppdaterade regelverket här.