Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
Illustration av nybyggnadsprojektet Pireus

Svanenmärkta Pireus – nytt boende för 300 studenter!

22 februari, 2021

I en flerårig satsning bygger AF Bostäder om äldre studentbostadskvarter på Kämnärsrätten till en långsiktigt hållbar stadsdel. Av sju nya kvarter står två redan klara, ett tredje närmar sig inflyttning och nu inleds byggnationen av Pireus – ett Svanenmärkt område med plats för 300 studenter från jordens alla hörn.

- Pireus har fått sitt namn efter den grekiska hamnstaden utanför Aten, säger Henrik Krantz, VD på AF Bostäder. Ett passande val eftersom Pireus blir porten till själva Kämnärsrätten, det första kvarteret som möter och välkomnar boende och besökare. Här leds studenter och flanörer in i området och vidare till det som vi kallar Campuskilen, ett grönt promenad-, cykel- och umgängesstråk som blir en trivsam mötesplats för alla i Lund.

Pireus ska bestå av fem varierade huskroppar med övervägande enrummare, men också tvåor för kompisar och någon trea. Totalt ges plats för cirka 300 studenter. Byggnaderna får vita och svarta fasader med lekfullt dragna stuprör som bildar grafiska mönster. Området är planerat för sociala aktiviteter men också för lugn och avskildhet i den egna bostaden.

- Pireus blir ett levande kvarter med trivsamt inredda gårdsmiljöer, mycket träd och grönska och ytor för sport, lek och umgänge, säger Henrik Krantz. Alla hyresgäster får cykelparkering under tak och fri tillgång till Pireus egen cykelverkstad. Dessutom inreder vi lounger för studier, något som är högt efterfrågat hos våra kunder.

AF Bostäder uppför Pireus i samarbete med Wästbygg. Företagen har gemensamt lagt stort fokus på hållbarhet och haft som mål att de fem husen ska Svanencertifieras. Bland mycket annat monteras solceller på taken.

- Pireus är ett utmärkt exempel på hur tidig och långsiktig samverkan leder till samsyn mellan beställare och entreprenör, och framför allt till mervärden i projektet, säger Jörgen Andersson, VD på Wästbygg AB. Svanenmärkningen präglar hela byggnationen och görs utifrån ett livscykelperspektiv. Hänsyn tas till låg energianvändning, höga miljö- och hälsokrav på material och produkter, en god inomhusmiljö, låga emissioner samt en kvalitetssäkrad byggprocess.

- För varje område vi bygger samlar vi på oss erfarenheter från de föregående, så att vi hela tiden kan fortsätta att förbättra våra bostäder till gagn för både samhället och våra hyresgäster, säger Henrik Krantz. Nu ser vi fram emot att få fullfölja Pireus tillsammans och börja planera för inflyttningen 2023.

Läs mer om Pireus