Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
Framsida hållbarhetsredovisning 2020 på en bild av Proto

2020 års hållbarhetsredovisning är här

4 maj, 2021

Trots att 2020 var året då allt ställdes på ända, har AF Bostäders hållbarhetsarbete fortgått med full kraft. Satsningar på hälsa har fortsatt och blivit än viktigare, kopplingen mellan de hållbara verksamhetsmålen och FN:s globala mål har fördjupats, klimatberäkningar för nybyggen har påbörjats och en uppförandekod för samarbetspartners har tagits fram.

Viktiga händelser under året:

Hippocampus är på gång

På Kämnärsrätten byggs Hippocampus med plats för 253 Lundastudenter. Beräknad inflyttning hösten 2021. Läs mer om Hippocampus.

Start för klimatberäkningar

AF Bostäder utför klimatberäkningar vid nyproduktion, med start på Hippocampus.

Vinst i ”Cykelvänlig arbetsplats 2020”

AF Bostäder har jobbat aktivt för att skapa en cykelkultur på arbetsplatsen. År 2020 blev vi Lunds cykelvänligaste arbetsplats, en utmärkelse som årligen delas ut av Lunds kommun. Läs mer om vårt arbete med cykelvänlig arbetsplats under 2020. Satsningarna fortsätter 2021.

AF Bostäder lanserar Hjälp – mot psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa ökar bland studenter. AF Bostäder har startat Hjälp – ett informationsprojekt. Läs mer om Hjälp.

Nära målet 100 % fossilbränslefritt

Organisationen har närmat sig 2020-målet att bli fossilbränslefri. Ett förvaltningsområde har lyckats till 100 %.

Ny uppförandekod för samarbete kring hållbarhet

En ny uppförandekod ska säkra att AF Bostäder och företagets samarbetspartners står enade i hållbarhetsfrågor. Läs mer om uppförandekoden.

Läs hela hållbarhetsredovisningen