Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
Sex studenter spelar brädspel i ett korridorkök.

Studenterna fortsatt nöjda med sitt boende

14 juni, 2021

Varje år genomför AF Bostäder och studentbostadsbranschen kundundersökningen ”Nöjd Studbo”, där studenterna får tycka till om sitt boende och hyresvärd. Med 77 SKI-poäng når vi inte upp till de senaste årens rekordnoteringar men kan glädjas åt ett fortsatt bra resultat.


Vår vision är att vara Sveriges bästa studentbostadsföretag och den årliga SKI-undersökningen ligger till grund för satsningarna på boendekvalitet. Därför uppmuntrar vi hyresgästerna att delta i undersökningen – och att komma med förslag på förbättringar.

Undersökningssvaren analyseras för respektive bostadsområde och avdelning i syfte att hitta fler förbättringspunkter. Samtliga svar och fritextkommentarer gås igenom noga och följs upp internt så att hela verksamheten är väl insatt i studenternas önskemål.

Resultatet

  • 88% av studenterna är nöjda med AF Bostäder som hyresvärd och tycker att vi motsvarar förväntningarna.
  • 82% är nöjda med sin studentbostad, framförallt avseende trygghet. Viss kritik ges för inomhusklimatet, dvs. temperatur och ventilation. Tips för bättre inomhusklimat finns på webbplatsen.
  • 89 % är nöjda med sitt bostadsområde. Det finns önskemål om ytterligare förbättringar och vi tar gärna emot förslag.
  • 84% är nöjda med de gemensamma utrymmena som tvättstuga, korridor. trapphus, och avfallsstationer. Lägst betyg i kategorin får den gemensamma städningen av det egna korridorboendet. Här förs en kontinuerlig dialog mellan hyresgäster och bovärdar avseende utrustning, rutiner, städtips med mera.
  • 89% är nöjda med AF Bostäders service och kommunikation, men tycker att vi kan bli bättre på klagomålshantering.
  • Hyrans rimlighet ges lägre poäng än tidigare. Det gör att vi måste jobba ännu hårdare för att förklara hyressättningen och allt som ingår i hyran.
  • Årets undersökning besvarades av 63 % av de tillfrågade hyresgästerna.

För mer information om SKI-undersökningen, kontakta Anna Malmström, Fastighetsutvecklingschef.