Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Ash fimpar fimparna på Delphi!

29 oktober, 2021

De flesta av oss vet att cigarettfimpar inte hör hemma på marken eller i naturen, men ändå har de en tendens att hamna där. Nu vill AF Bostäder inspirera fler att ta hand om sina fimpar på ett bra sätt, till gagn för både trivsel och miljö.

Under 2021 har studenterna på Delphi fått lära känna Ash - en ny ”medarbetare” på AF Bostäder och frontperson för ett spännande nudgingprojekt som genomförs på prov.

Nudging handlar om att erbjuda människor enkla vägar till bra val – att med små knuffar i rätt riktning åstadkomma beteendeförändringar. Som till exempel att göra det enklare att slänga sin fimp på en bra plats, och senare källsortera den korrekt.

I ett testområde på Delphi har Ash fått ansvar för alla cigarettfimpar och syns bland annat på skyltar, i mailutskick, på speciellt utformade askkoppar och i Ashs egna nyinredda ”Buttzone”. Tack vare Ash har det blivit både enklare och roligare att ta hand om sina fimpar på ett bra sätt.

Ash är nu under utvärdering och kommer eventuellt att få sina ansvarsområden utökade framöver.