Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
Illustration Rhodos

Upplev Rhodos – ett kolossalt klimatvänligt studentboende!

23 maj, 2022

Vid Kämnärsrätten driver AF Bostäder en av Sveriges största satsningar på långsiktigt hållbara studentbostäder. Tre kvarter står klara, ett är under byggnation och nu är det byggstart för Rhodos – ett underverk sett till hållbarhet och klimatbelastning som kommer att få studenter, humlor och andra klimatvänner att häpna.

I en flerårig satsning på Kämnärsrätten, bygger AF Bostäder om äldre kvarter med fyrklöverhus till en långsiktigt hållbar stadsdel. Fram växer en modern campusmiljö med 1 500 nya studentbostäder (dubbelt så många som tidigare) och halverad energiförbrukning. Den nya stadsdelen, som till stora delar står klar, ska bestå av sex nyskapande kvarter, alla längs ett sammanhållande promenad- och cykelstråk med grönska, aktivitetsytor och platser för umgänge.

– Rhodos blir resultatet av alla de erfarenheter vi samlat på oss under de senaste årens satsningar på hållbara studentbostäder, säger Henrik Krantz, VD på AF Bostäder. Här förenas en smakfull och välplanerad arkitektur som gynnar trivsel och hälsa, en grönskande utemiljö som främjar dagvattenhantering och biologisk mångfald, ett orangeri med en odlingsbädd som värms med spillvärme från tvättstugan, en total energiförbrukning för bostadsområdet på cirka hälften av nybyggnadskraven och en minimal klimatpåverkan.

– Tack vare klimatberäkningar från våra två föregående byggen, Hippocampus och Pireus, har vi kunnat optimera samtliga detaljer i byggprocessen för Rhodos så att materialval, produktionsmetoder, transporter och konstruktion orsakar så låg klimatpåverkan som möjligt, säger Henrik Krantz. Klimatmålet för byggnationen av Rhodos stannar därför på under 200 kilo koldioxidekvivalenter per kvadratmeter (BTA).

Rhodos ska bestå av ett punkthus, en större vinkelbyggnad och två sammanflätade loftgångshus, alla i varierande form, höjd och volym. Exteriört går byggnaderna i naturliga färgtoner med fasader som präglas av återkommande, triangelformade burspråk. Den gröna gården blir trivsamt inramad med gott om platser för aktiviteter och umgänge.

– Vi uppför Rhodos tillsammans med White Arkitekter och Nimab, och inflyttning är planerad till sommaren 2024. Då ska 186 smakfullt utformade lägenheter ge plats för 260 studenter som alla kan se fram emot ett boende som främjar trivsel, biologisk mångfald och klimat. Allt i en stadsdel helt och hållet utformad för bästa tänkbara studentliv, säger Henrik Krantz.

Läs mer om nybyggnadsprojektet Rhodos