Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
""

Ny hyra 2023

2 december, 2022

Trots hög inflation och kraftigt stigande kostnader, får AF Bostäders hyresgäster en hyreshöjning som stannar på cirka 2 % från den 1 januari 2023. Den nya hyran har möjliggjorts genom tillfälliga omprioriteringar i den löpande verksamheten. Samtidigt flaggar AF Bostäder för att de stora kostnadsökningarna kan påverka framtida hyror.

– AF Bostäder och Hyresgästföreningen har nått en överenskommelse gällande studenternas hyror för 2023 säger Henrik Krantz, VD på AF Bostäder. Som alltid är det vår ambition att studenterna ska ha en så jämn hyresutveckling som möjligt. Trots den rådande situationen, där vi drabbas av kostnader som inte längre står i relation till våra intäkter, har vi sett till att våra hyresgäster även nästa år får en hyresavi i linje med tidigare år.

För att undvika en större hyreshöjning, genomför AF Bostäder omprioriteringar i verksamheten och sänker ambitionsnivån för 2023. Exempel på åtgärder är översyn av kostnaderna för skötsel av gemensamma utrymmen och utemiljö, samt en tillfällig neddragning av underhåll.

– Framöver förväntar vi oss rejäla ekonomiska utmaningar och därför kan den framtida hyresutvecklingen se annorlunda ut, säger Henrik Krantz. Våra övergripande målsättningar är oförändrade. Vi ska fortsätta vår strävan att erbjuda Sveriges bästa studentbostäder, genomföra renoveringar av vårt äldre bestånd och fullfölja våra betydelsefulla satsningar på nya studentbostäder i Lund.

Exempel månadshyror

Korridorrum (9 mån.hyra) Före höjning Efter höjning Diff
Delphi, 20 kvm 3.688 3.761 74
Sparta, 19 kvm 4.248 4.333 85
Parentesen, 17 kvm 2.816 2.872 56
       
Lägenheter (12 mån.hyra)      
Ulrikedal, 1 rok, 25 kvm 4.266 4.351 85
Sagoeken, 1 rok, 22 kvm 4.573 4.665 91
Studentlyckan, 2 rok, 52 kvm 6.611 6.744 132
Kämnärsrätten, 3 rok, 65 kvm 6.985 7.124 140