Maria Sander

Ledamot, sekreterare

Bostadsombudsmannen (bomben) är en lundastudent som arbetar heltid som studenternas förtroendevalda representant i vår verksamhet. Bomben utses på ett år i taget av Akademiska föreningens överstyrelse, och har en plats i AF Bostäders styrelse som ledamot och sekreterare.