Mathilda Helander

Ledamot

Mathilda är förtroendevald verksamhetschef i Akademiska Föreningen och har därmed också en plats som ledamot i AF Bostäders styrelse.