Personuppgiftslagen


Personuppgiftslagen (PUL) innehåller regler som ska skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Detta medför att vi inte får lämna ut uppgifter om annan person, såvida inte en fullmakt finns. 

Läs mer om PUL på datainspektionens hemsida.  


Senast uppdaterad 31 oktober, 2017