Styrelse


AF Bostäders styrelse arbetar med de långsiktiga strategiska frågorna för verksamheten som t ex expansion och finansiering. Styrelsen skall också vara ett stöd för VD och ledning så att AF Bostäder kan utvecklas för att möta framtida utmaningar. 

Akademiska Föreningens överstyrelse väljer alla ledamöter, direkt, eller indirekt, förutom en personalrepresentant. Styrelsen består av nio ledamöter med olika erfarenhet och kompetens. Arbetet i styrelsen är helt oavlönat. De här personerna ingår i AF Bostäders styrelse:

Pehr Andersson

Ordförande, ekonomisk sakkunnig

Pehr är näringslivdirektör för Malmö stad och var under sin studietid bl a. kurator för Malmö nation och karnevalsgeneral (1986). Pehr har studerat juridik vid Lunds universitet.

Eva Leire

Vice ordförande

Eva arbetar till vardags som prefekt vid institutionen för Teknik och samhälle på LTH. Hon har en CI i kemiteknik och är universitetslektor. Eva är tillsatt via Akademiska Föreningen styrelse där hon sitter som ordförande. 

John Gren Vingstedt

Ledamot, sekreterare

Bostadsombudsmannen (bomben) är en lundastudent som arbetar heltid som studenternas förtroendevalda representant i vår verksamhet. Bomben utses på ett år i taget av Akademiska föreningens överstyrelse, och har en plats i AF Bostäders styrelse som ledamot och sekreterare.

Johan Granehult

Ledamot, juridisk sakkunnig

Johan är advokat och partner hos Mannheimer Swartling och är expert inom Fastighetsrätt. Har tidigare studerat juridik vid Lunds universitet.

Sofia Bjursåker

Ledamot

Sofia är förtroendevald verksamhetschef i Akademiska Föreningen och har därmed också en plats som ledamot i AF Bostäders styrelse.

Suzanne Böhme

Ledamot, personalrepresentant

Suzanne är personalrepresentant och är tillsatt av den fackliga organisationen. Hon jobbar inom AF Bostäder med ekonomi och finans.

Patrik Lundberg

Ledamot

Patrik jobbar på Skanska med projektutveckling. Han har studerat civilingenjör i Lantmäteri med inriktning fastighetsjuridik vid Lunds universitet och var under studietiden aktiv i Lunds studentliv bland annat på Institutionen för fastighetsvetenskap och i TLTH.

Sandra Johanne Selander

Ledamot

Sandra har en gedigen bakgrund i Lunds studentliv där hon bland annat har suttit som kurator för Blekingska nationen och som ordförande för Kuratorskollegiet. Sandra jobbar som energi- och klimatstrateg på Länsstyrelsen.

Ragnvi Melin

Ledamot

Ragnvi har tidigare varit kommunikationschef på Akademiska Föreningen och suttit i karnevalskommittén. Idag jobbar hon som arkitekt i Malmö.