Fönsterrenovering på Delphi


På bostadsområdet Delphi pågår ett renoveringsarbete av fönstren, där befintliga fönsterkarmar kläs in med vita aluminiumprofiler. Varje år renoveras en eller flera fastigheters fönster.

Tidplan

  • Magistratsvägen 55 G, H och K renoveras fr.o.m. 3 april t.o.m. 1 juni 2017. 
  • Magistratsvägen 55 L och N renoveras fr.o.m. 21 augusti t.o.m. 20 oktober 2017. 

Datumen är preliminära och kan komma att ändras.

Renoveringsarbetet

Fönsterrenovering Delphi hus CVid renoveringen kläs de befintliga fönsterkarmarna med vita aluminiumprofiler. Vår entreprenör Teknova utför arbetet och deras arbetstider är måndag - torsdag 08.00 - 20.00.

Själva arbetet sker på utsidan av fasaden via lift. Vi kan komma att behöva tillträde till enstaka bostäder under arbetets gång, berörda hyresgäster kontaktas i förväg. 

Projektledare

Peter Molin
peter.molin@afbostader.se, 046-19 15 41


Senast uppdaterat 23 februari, 2017