Försäljning av Vildandens familjedel


Fredagen den 10 mars offentliggjordes att Heimstaden köper familjedelen av Vildanden. Här har vi samlat information om hur försäljningen påverkar dig som hyresgäst. Vi uppdaterar sidan löpande.

Heimstaden är en ideal köpare eftersom det är ett företag som har lång erfarenhet av förädling och förvaltning av hyres- och studentbostäder. Ägarstrukturen hos Heimstaden gör också bolaget till en pålitlig aktör som värnar om långsiktighet, nöjda hyresgäster och varsamt utvecklande av bostadsfastigheter.

Vi förstår att det nu finns många frågor hos er hyresgäster. Vi kan svara på en del frågor direkt men andra kräver lite eftertanke.

Som hyresgäst har du besittningsskydd. Det innebär att ditt hyresavtal inte kan sägas upp av en ny hyresvärd, förutsatt att du håller bostaden i ett gott skick och att du betalar din hyra i god ordning.

 Du kan alltså bo kvar i princip hur länge du vill med Heimstaden som hyresvärd.


För huset du bor i finns en förhandlingsordning när det gäller hyran vilket innebär att hyran förhandlas regelbundet med Hyresgästföreningen. En ny hyresvärd kan alltså inte godtyckligt höja hyran, utan måste först förhandla och påvisa skäl till att höja hyran. Det kan nämnas att den hyra du har idag gäller för hela 2017. Om någon flyttar ut kan det dock bli aktuellt med en renovering av bostaden och då får hyran omförhandlas inför framtida uthyrning.

Vi ber att få återkomma med mer information inom kort. 


Senast uppdaterat 14 mars, 2017