Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
 • Jais Arkitekter AB

 • Jais Arkitekter AB

 • Jais Arkitekter AB

Hippocampus


Hippocampus är det tredje studentbostadskvarteret av totalt sju nya kvarter på Kämnärsrätten. Här ska ett varierat och trivsamt kvarter ge plats för ytterligare 253 Lundastudenter. Dessutom bjuder Hippocampus på en av Lunds högsta utsiktspunkter – en perfekt plats för framtida tänkare.

Tidplan

 • December 2018 - Hyresgästerna på Kämnärsvägen 74-98 (jämna nummer) flyttar ut
 • Våren 2019 - Rivningsarbete
 • Oktober 2019 - Byggstart
 • Maj - juni 2021 - Lägenheterna hyrs ut
 • September 2021 - Studenterna börjar flytta in

Tiderna är preliminära och kan komma att ändras.

Fakta Hippocampus studentbostäder

 • Byggherre: AF Bostäder
 • Bostadsarea (BOA): 6 021 m2
 • Antal lägenheter: 137
 • Antal boende: ca 253
 • Lägenhetstyper: Ett rum och kök, kompislägenheter för 2-3 studenter
 • Hållbarhetsambition: Miljöbyggnad silver
 • Totalentreprenör: NIMAB
 • Arkitekt: Jais Arkitekter AB
 • Adress: Kämnärsvägen 80, 82, 84 och 86

Områdeskarta

Öppna en klickbar områdesöversikt (pdf) som visar lägenhetsritningar, lägenhetsplan, förråd, cykelparkeringsplats och tvättstuga.  

Om projektet

Kvarteret Hippocampus består av fyra huskroppar i skiftande form och höjd. Huset i vinkel med loftgångar har 4 våningar, liksom lamellhuset. De två punkthusen har 5 respektive 10 våningar.  Eftersom hela kvarteret ligger på en av Lunds högsta punkter kan det vara stadens högst belägna bostadshus. Att få bo och studera här, med utblick över Lund, Skåne och Öresund, blir en riktig höjdare. 

Lägenhetstyperna (ettor samt kompislägenheter för 2-3 studenter) är alla utformade för bästa tänkbara studentliv och utrustade med bland annat induktionsspisar. Fyrarummarna kan stoltsera med egen diskmaskin.

Hippocampus har högt ställda miljökrav med bland annat sunda materialval, sedumtak, lägre energiförbrukning än nybyggnadskraven och stort fokus på livet med cykel. Samtliga hyresgäster får i vanlig ordning egen cykelplats under tak.

Namnet Hippocampus

Hippocampus är döpt efter ett litet område av grå substans i det limbiska systemet i hjärnan. Ett område som är betydelsefullt för vår förmåga att minnas men också för vårt lokalsinne – speciellt när vi ska utforska ny mark. 

Framkomlighet och parkering

Parkeringen längs med Kämnärsvägen är avstängd tills vidare. Under tiden som projekten pågår gäller Kämnärsrättens parkeringstillstånd även på bostadsområdet Delphi (väster om Kämnärsrätten). Där finns två parkeringar längs Delfinvägen både norr och söder om Actic Delphinenbadet.

Störningar

Mark- och byggarbetena kommer tidvis att medföra störningar i form av buller och begränsad framkomlighet för bilar. Gång- och cykeltrafik till fastigheterna kan tidvis hänvisas annan väg via närliggande gård.

Vid rivning och nybyggnation kommer det att förekomma tung trafik på både Kämnärsvägen och Magistratsvägen.

Projektledare

Om du har några frågor om projektet, vänligen kontakta byggprojektledaren Martin Jacobsson på 046-19 14 62 eller martin.jacobsson@afbostader.se.


Senast uppdaterad 20 maj, 2021