• Fasad efter renovering/Facade after renovation

  • Fasad efter renovering/Facade after renovation

  • Fasad före renovering/Facade before renovation

  • Flygbild/Air-photo

Kämnärsrätten 33-55 markarbete


Det har pågått renovering av fasaderna på Kämnärsrättens familjedel, dvs. Kämnärsvägen 17-55 samt marksanering på Kämnärsvägen 17-31. Under 2017 planeras för marksanering på Kämnärsvägen 33-55 (udda nummer).

Tidplan

Tider och omfattning är inte klart. Mer information kommer i samband med att projektet startar.

Störningar

Kämnärsrättens fasad efter renovering

När arbeten pågår vid uteplatserna kommer balkongdörren att spärras utifrån.

Innan markarbeten påbörjas måste ni tömma terrasser så att utemöbler, krukor etc är borttagna.

 

Projektledare

Kristina Bondesson kristina.bondesson@afbostader.se

Läs mer om projektet


Senast uppdaterat 3 maj, 2017