Kämnärsrätten nybyggnation - Proto


AF Bostäder vill riva och ersätta fyrklöverhusen på Kämnärsrätten med nya, mer ändamålsenliga studentbostäder. Projektet skapar fler och bättre bostäder för Lunds studenter - vi kallar första etappen för Proto.

Tidplan och aktuellt

Genomförandetiden för Nya Kämnärsrätten är lång och kommer att delas upp i ett flertal etapper för successiv rivning och nybyggnation. Efterhand kommer alla som  bor på Kämnärsrätten att påverkas av arbetet på ett eller annat sätt.

Hyresgäster som bor i fyrklöverhusen kommer att behöva evakueras (det låter mer dramatiskt än vad det är). Läs mer om evakuering under särskild information till hyresgäster.


Projektets preliminära hålltider:

  • Hösten 2016 - Detaljplan för Proto färdigställs och vinner lagakraft
  • Hösten 2016  – Rivningsarbetet inleds (Kämnärsvägen 36 - 72 samt parkeringar)
  • Våren 2017 – Byggstart (Nya kvarter på fd Kämnärsvägen 36 - 72 och parkeringar)
  • Hösten 2018 samt 2019 – Inflyttning (Nya kvarter på fd Kämnärsvägen 36 - 72 och parkeringar)
  • Evakuering inför kommande etapper beslutas allt eftersom projektet fortskrider

 Ny bebyggelse


Förslag på en ny bebyggelsestruktur i detaljplanskedet har tagits fram med hjälp av Jais Arkitekter som tagit sin utgångspunkt i hela Kämnärsrätten. Ambitionen är att skapa ett modernt och fungerande studentbostadsområde som öppnar upp de idag ganska slutna delområdena. De låga fyrklöverhusen kommer att ersättas med högre byggnader.

Nya Kämnärsrätten innebär ett ökat antal studentbostäder. Total kan ca 1300 - 1500 nya bostäder ersätta de 700 lägenheter som finns i de nuvarande fyrklöverhusen. Planerna blev kända för allmänheten sommaren 2014 då det uppmärksammades stort i både lokal och nationell press.

Den obebyggda tomten mellan Delphi och Kämnärsrätten ägs av kommunen och där har tidigare funnits en skola. Kommunen planerar att uppföra ny skola i planområdet inom en av AF bostäders fastigheter – Protokollet 1, i mitten av området. Skolan skall kombineras med studentbostäder i planen ovanför. Den tidigare skoltomten är tänkt att övertas av AF bostäder och även där förbereds för studentbostäder i en senare etapp.

Kontakt

Hyresfrågor

Servicecenter, 046 - 19 15 00 eller info@afbostader.se. Här kan du få svar på frågor om de särskilda villkoren som gäller för Kämnärsvägen 36-72. Du kan också hitta information på den här sidan

Frågor om projektet

Kristina Bondesson, byggprojektledare,  046-19 14 54 eller kristina.bondesson@afbostader.se


Senast uppdaterat 14 december, 2016