• Illustration av Nya Kämnärsrätten [Fojab arkitekter AB]

 • Illustration av Nya Kämnärsrätten [Jais arkitekter AB]

Nya Kämnärsrätten


Vi har en långsiktig plan för förnyelse och expansion på Kämnärsrätten. När arbetet är klart kommer vi ha ersatt fyrklöverhusen med cirka 1500 nya studentbostäder - mer än dubbelt så många som tidigare.

Tidplan

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras. Evakuering inför kommande etapper beslutas allt eftersom projektet fortskrider.

Etapp 4 - Namn ej fastställt än

Tidplan för fd. Kämnärsvägen 10-34 (jämna nummer). 

 • December 2020 - Befintliga hyresgäster flyttar ut
 • Början av 2021 - Rivningsarbetet inleds
 • Hösten 2021 - Byggstart
 • Slutet av 2023 – Inflyttning

Etapp 3 - Pireus

Tidplan för Pireus, dvs. området mellan Kämnärsvägen 10-34 och Delphi. 

 • Våren 2021 - Byggstart
 • Våren 2023 - Inflyttning

Etapp 2 - Hippocampus

Tidplan för Hippocampus, dvs. fd. Kämnärsvägen 74-98 (jämna nummer):

 • December 2018 - Befintliga hyresgäster flyttar ut
 • Början av 2019 - Rivningsarbetet inleds
 • Oktober 2019 - Byggstart
 • Slutet av 2021 - Inflyttning

Etapp 1 - Proto och Sagoeken

Fd. Kämnärsvägen 36-72 (jämna nummer). Studenterna flyttade in på nybyggda Proto och Sagoeken våren/sommaren 2019. 

Kämnärsvägen - Campuskilen

Parallellt med nybyggnationen pågår arbetet med Campuskilen, ett aktivitetsstråk som sträcker sig genom nya Kämnärsrätten. 

Fyrklöverhusen, evakuering

Hyresgäster som bor i fyrklöverhusen kommer att behöva evakueras, se boendeinformation. De adresser som berörs av evakueringen är: 

 • Kämnärsvägen 10-34 - Etapp 4. 
 • Kämnärsvägen 36-72 - Etapp 1. Proto och Sagoeken
 • Kämnärsvägen 74-98 - Etapp 2. Hippocampus
 • Kämnärsvägen 57-69 (udda nummer)

Bakgrund

Fyrklöverhusen på Kämnärsrätten var en tillfällig lösning som blev permanent, pga. bostadsbristen i Lund. Under årens lopp har vi renoverat, gjort underhåll och insatser som inte längre kan motiveras i förhållande till kostnaderna. Byggnaderna är helt enkelt inte konstruerade för en långsiktig förvaltning. T.ex. så använder fyrklöverhusen mer än dubbelt så mycket energi som är tillåtet i dagens nybyggnadskrav. Vi har räknat fram och tillbaka, och landar hela tiden i samma slutsats, kostnaderna för att genomföra de renoveringar som vi ser framför oss hamnar på samma nivå som att bygga helt nya, bättre och fler bostäder. 

Kontakt - Hyresfrågor

Har du frågor om de särskilda villkor som gäller vid evakuering, vänligen kontakta servicecenter på 046-19 15 00 eller info@afbostader.se


Senast uppdaterad 19 oktober, 2020