• Illustration av Nya Kämnärsrätten [Fojab arkitekter AB]

 • Illustration av Nya Kämnärsrätten [Jais arkitekter AB]

Nya Kämnärsrätten


Vi har en långsiktig plan för förnyelse och expansion på Kämnärsrätten. När arbetet är klart kommer vi ha ersatt fyrklöverhusen med cirka 1500 nya studentbostäder, vilket är mer än dubbelt så många som tidigare. Expansionen är omfattande och sker i olika etapper. Alla som bor på Kämnärsrätten kommer att påverkas av arbetet på ett eller annat sätt.

Tidplan

Genomförandetiden för Nya Kämnärsrätten är lång och kommer att delas upp i ett flertal etapper för successiv rivning av fyrklöverhusen och nybyggnation.

Etapp 2 - Hippocampus

Tidplan för Hippocampus, dvs. fd. Kämnärsvägen 74-98 (jämna nummer):

 • December 2018 - Befintliga hyresgäster flyttar ut
 • Början av 2019 - Rivningsarbetet inleds
 • Oktober 2019 - Byggstart
 • Slutet av 2021 - Inflyttning

Etapp 1 - Proto och Sagoeken

Tidplan för Proto och Sagoeken, dvs. fd. Kämnärsvägen 36-72 (jämna nummer):

 • Slutet av våren 2016 – Befintliga hyresgäster flyttar ut
 • Hösten 2016 – Rivningsarbetet inleds
 • Hösten 2017 – Byggstart
 • Vår/sommar 2019 – Inflyttning

Övriga etapper

Evakuering inför kommande etapper beslutas allt eftersom projektet fortskrider.

Kämnärsvägen - Campuskilen

Parallellt med nybyggnationen pågår arbetet med Campuskilen, ett aktivitetsstråk som sträcker sig genom nya Kämnärsrätten. 

Nya Kämnärsrätten etapp 1-2 & Campuskilen

Fyrklöverhusen

Hyresgäster som bor i fyrklöverhusen kommer att behöva evakueras. Läs mer om evakuering i vår boendeinformation. De adresser som berörs av evakueringen är: 

 • Kämnärsvägen 10-34 (jämna nummer)
 • Kämnärsvägen 36-72 - Etapp 1. Proto och Sagoeken
 • Kämnärsvägen 74-98 - Etapp 2. Hippocampus
 • Kämnärsvägen 57-69 (udda nummer)

Bakgrund

Fyrklöverhusen på Kämnärsrätten var en tillfällig lösning som blev permanent, pga. bostadsbristen i Lund. Under årens lopp har vi renoverat, gjort underhåll och insatser som inte längre kan motiveras i förhållande till kostnaderna. Byggnaderna är helt enkelt inte konstruerade för en långsiktig förvaltning. T.ex. så använder fyrklöverhusen mer än dubbelt så mycket energi som är tillåtet i dagens nybyggnadskrav. Vi har räknat fram och tillbaka, och landar hela tiden i samma slutsats, kostnaderna för att genomföra de renoveringar som vi ser framför oss hamnar på samma nivå som att bygga helt nya, bättre och fler bostäder. 

Kontakt - Hyresfrågor

Har du frågor om de särskilda villkor som gäller vid evakuering, vänligen kontakta servicecenter på 046-19 15 00 eller info@afbostader.se


Senast uppdaterad 2 oktober, 2019