Kämnärsrätten nybyggnation


Vi har en långsiktig plan för förnyelse och expansion på Kämnärsrätten. När arbetet är klart kommer vi ha ersatt fyrklöverhusen med cirka 1500 nya studentbostäder, vilket är mer än dubbelt så många som tidigare. Expansionen är omfattande och sker i olika etapper. De första etapperna kallas för Proto och Sagoeken.

Omfattning

Genomförandetiden för Nya Kämnärsrätten är lång och kommer att delas upp i ett flertal etapper för successiv rivning av fyrklöverhusen och nybyggnation. Alla som  bor på Kämnärsrätten kommer att påverkas av arbetet på ett eller annat sätt.

Hyresgäster som bor i fyrklöverhusen kommer att behöva evakueras. Läs mer om evakuering under särskild information till hyresgäster.

Vilka är fyrklöverhusen?

  • Kämnärsvägen 10-34 (jämna nummer)
  • Kämnärsvägen 36-72 (jämna nummer) – pågående etapper Proto och Sagoeken
  • Kämnärsvägen 74-98 (jämna nummer)
  • Kämnärsvägen 57-69 (udda nummer)

Tider

Preliminära tider för pågående etapper Proto och Sagoeken.

  • Slutet av våren 2016 – Befintliga hyresgäster flyttar ut
  • Hösten 2016 – Rivningsarbetet inleds
  • Hösten 2017 – Byggstart
  • Våren 2019 – Inflyttning

Evakuering inför kommande etapper beslutas allt eftersom projektet fortskrider.

Kontakt

Hyresfrågor

Har du frågor om de särskilda villkor som gäller vid evakuering, vänligen kontakta Servicecenter på 046 - 19 15 00 eller info@afbostader.se. Du kan också hitta information på den här sidan

Frågor om projektet

Kristina Bondesson, byggprojektledare,  046-19 14 54 eller kristina.bondesson@afbostader.se


Senast uppdaterat 10 juli, 2017