• Illustration av Nya Kämnärsrätten [Jais arkitekter AB]

Information till boende på Kämnärsrätten


Nybyggnationen på Kämnärsrätten är omfattande och sträcker sig över lång tid. Alla hyresgäster på Kämnärsrätten kommer därför att beröras av projektet på ett eller annat sätt.

Evakuering

Fyrklöverhusen på Kämnärsrätten kommer att rivas och ersättas med nya och ändamålsenliga bostäder. I samband med rivningen behöver berörda hyresgäster flytta ut. Den andra etappen som står inför evakuering har adressen Kämnärsvägen 74 – 98 (jämna nummer). Berörda hyresgäster får information i god tid innan avflyttningen med möjlighet att påverka valet av ny bostad hos oss. Kontakta gärna servicecenter om du har frågor gällande din evakuering.

Framkomlighet på Kämnärsrätten

VA SYD ska dra in nya ledningar till nybygget och behöver därför utföra grävarbete på fem olika platser på Kämnärsvägen 31-55. Arbetet påbörjas i mitten av vecka 47 och tar cirka fem dagar per plats. 

Arbetsbodarna står på Kämnärsvägen vid byggarbetsplatsen. Detta medför att vägen smalnas av vid Kämnärsvägen 41 och 47 till endast ett körfält och ingen trottoar. Förbi hela byggarbetsplatsen hänvisas gångtrafikanter till trottoaren norr om Kämnärsvägen. Parkeringen längs vägen precis vid byggarbetsplatsen stängs av. Alla dessa åtgärder vidtas för att skapa en så trygg och säker miljö omkring arbetsområdet som möjligt.

Transporter

Vid rivning och nybyggnation kommer det att förekomma tung trafik på både Kämnärsvägen och Magistratsvägen.

Information

All övergripande projektinformation inklusive tidplaner finns tillgängligt på projektets webbplats. Titta gärna in där med jämna mellanrum. Information som rör enskilda hyresgäster på Kämnärsrätten, skickas ut direkt via e-post.


Senast uppdaterad 21 november, 2017