• Jais Arkitekter AB

  • Jais Arkitekter AB

  • Jais Arkitekter AB

Hippocampus


Hippocampus är den andra etappen i det som ska bli Nya Kämnärsrätten. De 135 studentlägenheterna kommer ge plats åt nära 260 lundastudenter.

Kvarteret Hippocampus består av fyra huskroppar som är minst fyra och högst tio våningar höga. Det sistnämnda blir AF Bostäders högsta studentbostadshus! De två punkthusen har 5 respektive 10 våningar. Huset i vinkel med loftgångar har 4 våningar, liksom lamellhuset. Lägenhetstyperna är framförallt tvåor och treor, men det kommer även att finnas några ettor och ett fåtal fyror.

Tidplan

  • December 2018 - Hyresgästerna på Kämnärsvägen 74-98 flyttar ut
  • Från februari till juni 2019 - Rivningsarbete
  • Hösten 2019 - Preliminär byggstart
  • Inflyttning - Ej fastställt

Tiderna är preliminära och kan komma att ändras.

Fakta Hippocampus studentbostäder

Byggherre: AF Bostäder
Bostadsarea (BOA): 6 230 m2
Antal lägenheter: ca 135 st
Antal boende: ca 258 st
Lägenhetstyper: 1–4-rumslägenheter
Byggstart: Hösten 2019
Inflyttning: Ej fastställt
Totalentreprenör: Ej fastställt
Arkitekt: Jais Arkitekter AB

Störningar

Från februari till juni 2019 kommer husen på Kämnärsvägen 74-98 att rivas. Rivningsarbeten medför buller till omgivningen och det genererar också spridning av damm. Det kommer under perioden att vara mycket lastbilstransporter från området.

Projektledare

Om du har några frågor om projektet, vänligen kontakta byggprojektledaren Martin Jacobsson på 046-19 14 62 eller martin.jacobsson@afbostader.se.


Senast uppdaterad 11 april, 2019