Bakgrund


Fyrklöverhusen på Kämnärsrätten var en tillfällig lösning som blev permanent. Under årens lopp har AF Bostäder renoverat, gjort underhåll och insatser som inte längre kan motiveras i förhållande till kostnader.

Det var aldrig meningen att husen skulle stå så här länge, fyrklöverhusen var en mycket bra lösning på ett temporärt problem. Det trodde man 1966 i alla fall. Men bostadsbristen i Lund blev permanent och vi vågade inte göra oss av med bostäderna som planerat. Istället genomfördes renoveringar och ombyggnader i olika etapper men det har aldrig blivit optimalt – byggnaderna är helt enkelt inte konstruerade för en långsiktig förvaltning.

Ett av de största problemen är byggnadernas energianvändning. Fyrklöverhusen använder mer än dubbelt så mycket energi som är tillåtet i dagens nybyggnadskrav. Jämfört med AF Bostäders aktuella nyproducerade bostäder är energianvändningen nästan den tredubbla. Detta är oacceptabelt med tanke på vårt ambitiösa miljöarbete.

Vi har räknat fram och tillbaka, och landar hela tiden i samma slutsats, kostnaderna för att genomföra de renoveringar som vi ser framför oss hamnar på samma nivå som att bygga helt nya, bättre och fler bostäder! 

Därför har vi begärt en ny detaljplan för området som tillåter att vi förtätar Kämnärsrätten med nästan det dubbla antalet bostäder. Kort sagt vill vi riva och bygga nytt på grund av:

  • Orimliga kostnader för renovering och underhåll
  • Möjligheten att energieffektivisera vårt bestånd
  • Tillfället att bygga många fler, ändamålsenliga studentbostäder

Senast uppdaterat 1 september, 2016