Kämnärsvägen - Campuskilen


I samband med expansionen av nya Kämnärsrätten kommer det även att ske förändringar av Kämnärsvägen, som löper genom området. Kämnärsvägen blir Campuskilen, ett gångfartsområde där olika typer av aktiviteter samlas.

Gemensamt för nya Kämnärsrätten är ett trivsamt uteliv med plats för grill, utegym, boulebana, hängmattelund och mycket mer. Här ska hyresgäster, vänner, besökare och Lundabor i allmänhet kunna, promenera, cykla, stanna till, sola och fika en stund.

Tidplan

Arbetet med Campuskilen genomförs etappvis parallellt i anslutning till nybyggnadsprojekten.

  • Första etappen, juni 2019 - februari 2020: Första delen av Campuskilen sträcker sig från Proto:s västra sida (Kämnärsvägen 31) till Sagoekens östra sida (Kämnärsvägen 49). Se rosa markering nedan. 

Omfattning

  • I trafiktermer ändras Kämnärsvägen från gata till ett gångfartsområde där bilar och cyklar får lov att köra, men på gångtrafikantens villkor.
  • Kämnärsvägen kommer minskas och de ytor som idag är gata, trottoar eller grönytor närmast gatan kommer att förändras.
  • Funktionerna som betjänar hela området ses över till exempel avfallshantering, grönytor och parkeringar.
  • Hela området kommer knytas samman med Campuskilen, ett aktivitetsstråk där vi samlar olika typer av aktiviteter såsom grönytor, avfallshantering, cykelväg och utegym. 
  • Det kommer fortfarande vara möjligt att köra längs Kämnärsvägen. Därmed kommer det även framöver att förekomma fordon där såsom till exempel personbil, sopbil, flyttbil, budbil och service till skolan. 

Bakgrund

Det ursprungliga området planerades visionärt för ett stort antal bilar. Idag vet vi att studenter sällan har råd med bil, det är cykel som gäller. Det som tidigare varit en tråkig och långsträckt angöringsgata med parkerade bilar ska bli nya Kämnärsrättens pulsåder – en plats som knyter ihop områdets alla delar med omkringliggande byggnader och kvarter, och som samtidigt är ett stort, härligt vardagsrum.

Projektledare

Har du frågor gällande projektet, får du gärna kontakta projektledare Magnus Cederberg på magnus.cederberg@afbostader.se eller 046-19 15 43.


Senast uppdaterad 10 december, 2019