Bakgrund till nya Kämnärsrätten


Fyrklöverhusen på Kämnärsrätten var en tillfällig lösning som blev permanent. Under årens lopp har AF Bostäder renoverat, gjort underhåll och insatser som inte längre kan motiveras i förhållande till kostnader.

Det var aldrig meningen att husen skulle stå så här länge, fyrklöverhusen var en mycket bra lösning på ett temporärt problem. Det trodde man 1966 i alla fall. Men bostadsbristen i Lund blev permanent och vi vågade inte göra oss av med bostäderna som planerat. Istället genomfördes renoveringar och ombyggnader i olika etapper men det har aldrig blivit optimalt – byggnaderna är helt enkelt inte konstruerade för en långsiktig förvaltning.

Ett av de största problemen är byggnadernas energianvändning. Fyrklöverhusen använder mer än dubbelt så mycket energi som är tillåtet i dagens nybyggnadskrav. Jämfört med AF Bostäders aktuella nyproducerade bostäder är energianvändningen nästan den tredubbla. Detta är oacceptabelt med tanke på vårt ambitiösa miljöarbete.

Vi har räknat fram och tillbaka, och landar hela tiden i samma slutsats, kostnaderna för att genomföra de renoveringar som vi ser framför oss hamnar på samma nivå som att bygga helt nya, bättre och fler bostäder! 

Därför har vi begärt en ny detaljplan för området som tillåter att vi förtätar Kämnärsrätten med nästan det dubbla antalet bostäder. Kort sagt vill vi riva och bygga nytt på grund av:

  • Orimliga kostnader för renovering och underhåll
  • Möjligheten att energieffektivisera vårt bestånd
  • Tillfället att bygga många fler, ändamålsenliga studentbostäder

Ny bebyggelse

Förslag på en ny bebyggelsestruktur i detaljplanskedet har tagits fram med hjälp av Jais Arkitekter som tagit sin utgångspunkt i hela Kämnärsrätten. Ambitionen är att skapa ett modernt och fungerande studentbostadsområde som öppnar upp de idag ganska slutna delområdena. De låga fyrklöverhusen kommer att ersättas med högre byggnader.

Nya Kämnärsrätten innebär ett ökat antal studentbostäder. Total kan ca 1500 nya bostäder ersätta de 700 lägenheter som finns i fyrklöverhusen. Planerna blev kända för allmänheten sommaren 2014 då det uppmärksammades stort i både lokal och nationell press.

Tomten mellan Delphi och Kämnärsrätten ägs av kommunen och där har tidigare funnits en skola. Kommunen ska uppföra ny skola/förskola i planområdet inom en av AF bostäders fd. fastigheter – Protokollet 1, i mitten av området. Ovanpå skolan ska det byggas studentbostäder. Den tidigare skoltomten är tänkt att övertas av AF Bostäder och även där förbereds för studentbostäder i en senare etapp.


Senast uppdaterat 10 juli, 2017