Hur påverkas hyresgästerna på Kämnärsrätten?


Här hittar du information om hur du som hyresgäst på Kämnärsrätten påverkas av vårt projekt. 

Hur påverkas Kämnärsrätten?

Som framgår av informationen på projektsidan så kommer ett stort antal bostäder att rivas. Allt sker dock inte samtidigt utan projektet genomförs i etapper. Rivningen påverkar de faciliteter som idag finns eller har funnits på Kämnärsrätten.

Den första etappens bostäder kommer att rivas under hösten 2016. Övriga etapper har ännu inte planerats vilket sannolikt innebär att nästa etapp kan genomföras tidigast 2018. Oavsett etappindelning så kommer alla hyresgäster på Kämnärsrätten att beröras på ett eller annat sätt. Projektet är omfattande och sträcker sig över lång tid. Man får därför räkna med vissa återkommande störningar oavsett var på Kämnärsrätten man bor.

Av bilden nedan framgår vilka bostäder som berörs i första etappen, det är de som ligger inom den röda markeringen. Evakueringen påverkar jämna nummer på Kämnärsvägen 36 till 72. Alltså Kämnärsvägen 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 och 72.

 

Avfallshantering

Två avfallsstationer kommer avvecklas på Kämnärsrätten inför rivningen, senast 30 juni 2016. Dessa är markerade med röda kryss i bilden längre ner. För att kompensera detta höjer vi frekvensen på tömningar i övriga avfallstationer. På sikt byggs nya, underjordiska avfallstationer i området. Aktuell information om var avfallsstationer hittar du på områdessidan för Kämnärsrätten.

Parkering

Två parkeringar kommer att stängas av under juli 2016. Dessa är markerade med röda pilar i bilden nedan. Parkeringsmöjligheter finns på övriga parkeringar i området.

 

Transporter

Vid rivning och nybyggnation kommer Magistratsvägen att användas som primär transportväg. Vi vill undvika tung trafik på Kämnärsvägen.

Information

All övergripande projektinformation inklusive tidplaner finns alltid tillgänglig på projektets webbplats. Titta gärna in där med jämna mellanrum. Information som rör enskilda hyresgäster på Kämnärsrätten, skickas alltid ut direkt via e-post.

 


Senast uppdaterat 10 juni, 2016