Information till boende på området


Här hittar du som bor på Kämnärsrätten information om hur du påverkas av projektet Nya Kämnärsrätten. 

Hur påverkas Kämnärsrätten?

Som framgår av informationen på projektsidan så kommer ett stort antal bostäder att rivas. Allt sker dock inte samtidigt utan projektet genomförs i etapper. Rivningen påverkar de faciliteter som idag finns eller har funnits på Kämnärsrätten.

Den första etappens bostäder kommer att rivas under hösten 2016. Övriga etapper har ännu inte planerats vilket sannolikt innebär att nästa etapp kan genomföras tidigast 2018. Oavsett etappindelning så kommer alla hyresgäster på Kämnärsrätten att beröras på ett eller annat sätt. Projektet är omfattande och sträcker sig över lång tid. Man får därför räkna med vissa återkommande störningar oavsett var på Kämnärsrätten man bor.

Av bilden nedan framgår vilka bostäder som berörs i första etappen, det är de som ligger inom den röda markeringen. Evakueringen påverkar Kämnärsvägen 36-72 (jämna nummer).

 

Transporter

Vid rivning och nybyggnation kommer det att förekomma tung trafik på både Kämnärsvägen och Magistratsvägen.

Information

All övergripande projektinformation inklusive tidplaner finns alltid tillgänglig på projektets webbplats. Titta gärna in där med jämna mellanrum. Information som rör enskilda hyresgäster på Kämnärsrätten, skickas alltid ut direkt via e-post.

 


Senast uppdaterat 10 juli, 2017