• Illustration av Sagoeken [Zoom arkitekter AB]

Sagoeken


Sagoeken består av två sammanhängande huskroppar i totalt fem våningar. I byggnadernas bottenvåningar bygger Lunds kommun en kommunal skola samt en förskola för totalt 300 barn. Därefter bygger AF Bostäder 175 ettor för studenter ovanpå.

Fastigheten är delad genom så kallad tredimensionell fastighetsbildning. Skolan börjar byggas i oktober 2017 och studentbostäderna monteras i september/oktober 2018 (se film!!). Därefter sker inflyttning våren 2019.

Sagoeken byggs med hållbarhet och trivsel i åtanke. Studentbostäderna konstrueras helt och hållet i trä och levereras klara från en fabrik i Piteå innan de monteras. Byggtekniken är inte bara fascinerande – den höjer också kvaliteten och effektiviteten i projektet. Varje enskild lägenhet kan granskas innan den levereras och trots att alla bostäderna ska resa från Piteå till Lund blir det mycket färre transporter totalt sett.

Fakta Sagoeken studentbostäder

Byggherre: AF Bostäder
Bostadsarea (BOA): 3 900 m2
Antal lägenheter: 175
Antal boende: 175
Lägenhetstyper: Ett rum och kök 
Byggstart: Montage september/oktober 2018
Inflyttning: Våren 2019
Totalentreprenör: Lindbäcks Bygg
Arkitekt: Zoom Arkitekter AB

Fakta Sagoeken, skola och förskola

Byggherre: Lunds Kommun
Skola: 200 barn i årskurs F–3
Förskola: 100 barn
Bruttoarea: ca 4 000 m2
Byggstart: oktober 2017
Inflyttning: augusti 2019
Entreprenör: NCC
Arkitekt: Zoom Arkitekter AB


Senast uppdaterad 25 september, 2018