Ny fjärrvärmecentral på Magasinet 13


Fjärrvärmecentralen och frånluftsaggregatet på Spolegatan 13 har nått sin tekniska livslängd och kommer bytas ut under sommaren 2019.

Tidplan

Arbetet påbörjas vecka 22 (maj) och beräknas vara avslutat under vecka 36 (september).

Genomförande

Vi behöver besöka varje bostad vid cirka 3 tillfällen, för att utföra följande arbetsmoment:

  • Rensning av ventilationskanaler och uteluftsintag.
  • Utbyte av radiatorventiler och Injustering av radiatorsystemet
  • Luftning av radiatorer
  • Injustering av ventilationssystemet
  • Montering av radiatortermoster

Störningar

Under några dagar, kommer ventilationen vara helt avstängd och de boende får ventilera bostaden genom att öppna fönsterna.

Varmvattnet kommer vara avstängt i cirka två dygn och kortare avbrott av kallvattnet kommer att ske.

Arbetena kommer tidvis att medföra störningar i form av buller, främst då de gamla ventilationsaggregaten lyfts ut och de nya sätts på plats.

Projektledare

Om du har några frågor om projektet är du välkommen att kontakta projektledaren Staffan Jacobsson på staffan.jacobsson@afbostader.se eller 046-19 15 42.


Senast uppdaterad 29 maj, 2019