Stambyte på Parentesen


Hösten 2017 kommer vi utföra stambyte i 16 badrum på Parentesen.

De korridorrum vars badrum omfattas av stambytet är Södra Esplanaden 32 C 1013-1014, 1016-1017, 1113-1114, 1116-1117, 1213-1214, 1216-1217, 1313-1314 och 1316-1317.

Tidplan

Projektet påbörjas i mitten av september 2017 och beräknas vara avslutat i december 2017.

Omfattning

I stambytet ingåri stora drag följande arbetsmoment:

  • Rivning av befintliga stammar
  • Håltagning för nya stammar
  • Installation av ny wc, målning och städning

Korridorduscharna påverkas inte av stambytet.

Störningar

Vi kommer att stänga av toaletten helt i de korridorrum som omfattas av stambytet. Mer information om när respektive toalett stängs av kommer under augusti. Provisoriska ersättningstoaletter kommer att finnas i anslutning till entrén, för att underlätta för dig som berörs av stambytet.

Arbetena kan innebära att byggdamm sprids till intilliggande utrymmen.

Arbetena kommer tidvis att medföra störningar i form av buller, särskilt i samband med rivningsarbete och håltagning.

Bakgrund

Stambytet är nödvändigt eftersom de befintliga stammarna har nått sin tekniska livslängd och problemen med avloppsstopp är både påtagliga och besvärande.

Projektledare

Om du har några frågor om projektet är du välkommen att kontakta Rickard Wallin på  eller 046-19 15 60. 


Senast uppdaterad 17 oktober, 2017