Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
""

Vi ses på hela världens Pireus!


I ett flerårigt projekt bygger AF Bostäder om Kämnärsrätten till en långsiktigt hållbar stadsdel där studentliv och stadsliv ska gå hand i hand. Två av sju nya kvarter står klara, ett tredje närmar sig inflyttning och nu inleds byggnationen av Pireus – ett Svanenmärkt bostadsområde där studenter från både när och fjärran kan mötas och inspirera varandra.

Tidplan

Byggstart: våren 2021
Inflyttning: 1 maj - Kämnärsvägen 5, 7 och 9. 1 september - Kämnärsvägen 1 och 3.

Fakta om Pireus studentbostäder

  • Byggherre: AF Bostäder
  • Bostadsarea (BOA): 6 600 m2
  • Antal lägenheter: 223
  • Antal boende: ca 297
  • Lägenhetstyper: Ett rum och kök, kompislägenheter för 2 studenter och en kompislägenhet för 3 studenter
  • Miljömärkning: Svanenmärkt byggnad
  • Totalentreprenör: Wästbygg
  • Arkitekt: OpenStudio Arkitekter AB
  • Adress: Kämnärsvägen 1, 3, 5, 7 och 9

Pireus bostadsområdessida

Om nybyggnadsprojektet

Området Pireus består av fem varierade huskroppar och ger plats för 223 trivsamma och smart planerade studentlägenheter, såväl för den som vill bo ensam eller vill bo tillsammans med en kompis.

Pireus ges ett punkigt uttryck där enkla, vardagliga byggnadskonstruktioner blir humoristiska detaljer. Fasader i vit och svart plåt med lekfullt dragna stuprör bildar grafiska mönster som påminner om äldre tiders korsvirkeshus. Genom att skapa trygga, privata gårdsrum utomhus och sovplatser långt in i bostäderna, värnar vi om integriteten i en annars så aktiv plats.

Miljön bjuder på trivsel och glädje med mycket grönska, och gott om plats för umgänge både inne och ute. Här planeras bland annat för basketplan, en pergola, gemensamma studierum och en lounge. Den som behöver mer utrymme än så tar snabbt klivet ut till Campuskilens gröna mötesplatser med utegym, boulebana, pingisbord med mera. Cykelplats under tak är självfallet AF Bostäder-standard och Pireus hyresgäster får även tillgång till ett cykelreparationsrum.

Den bereste märker snart att Pireus, liksom övriga Kämnärsrätten, är ett kvarter med fokus på hållbarhet. Här finns både sedumtak och solcellstak och en helhetssyn som gör att området mer än väl förtjänar sin Svanenmärkning. Märkningen görs utifrån ett livscykelperspektiv där hänsyn tas till låg energianvändning, höga miljö- och hälsokrav på material och produkter, en god inomhusmiljö, låga emissioner samt en kvalitetssäkrad byggprocess.

Namnet Pireus

Pireus har fått sitt namn efter den grekiska hamnstaden utanför Aten. Precis som vid Greklands kust så är det Kämnärsrättens Pireus som tar emot områdets besökare. Fem huskroppar i olika höjd skapar en knutpunkt och entré in till Kämnärsrätten, och blir starten på Campuskilen – den långsträckta promenad-, cykel- och umgängesoas som löper längs de nya kvarteren.

Framkomlighet och parkering

Parkeringen längs med Kämnärsvägen är avstängd tills vidare. Under tiden som projekten pågår gäller Kämnärsrättens parkeringstillstånd även på bostadsområdet Delphi (väster om Kämnärsrätten). Där finns två parkeringar längs Delfinvägen både norr och söder om Actic Delphinenbadet.

Störningar

Mark- och byggarbetena kommer tidvis att medföra störningar i form av buller och begränsad framkomlighet för bilar. Gång- och cykeltrafik till fastigheterna kan tidvis hänvisas annan väg via närliggande gård.

Vid rivning och nybyggnation kommer det att förekomma tung trafik på både Kämnärsvägen och Magistratsvägen.

Kontakt

Har du frågor kring kontrakt, kötider med mera, kontakta servicecenter via chat eller info@afbostader.se.

Har du frågor om projektet, hör av dig till projektledare Therese Månsson på 046-19 15 81 eller therese.mansson@afbostader.se.


Senast uppdaterad 19 maj, 2023