Referensgrupp avfallshantering


AF Bostäder vill förbättra och underlätta avfallshanteringen för hyresgäster - därför behöver vi din hjälp. Vill du sitta med i en referensgrupp?

Under 2015 startade AF Bostäder upp projektet Waste för att minska den arbetstid som bovärdarna lägger på att hålla rent på bostadsområdena samt skapa en ökad medvetenhet kring källsortering och avfallshantering.

Om skräp sorteras på rätt sätt kan det bli till en resurs istället för skräp samt att boendesituationen för våra hyresgäster skulle förbättras. I dagsläget finns det avfallskärl i samtliga korridorboende och tillgång till källsorteringspåsar för samtliga lägenheter och vi tror att mer avfall skulle kunna källsorteras. Genom en referensgrupp som omfattar högst 10 studenter och nuvarande hyresgäster önskar bostadsombudsmannen reda ut en del av de hinder som finns idag för att de ska källsortera på rätt sätt.

Tidplan

18 januari- 23 februari: ansökningsperiod

Mars – maj: träffar

Maj: sammanställning och utvärdering

Juni: presentation till ledning och styrelse

Aktuellt

Ansökningsperioden är i dagsläget stängd. Referensgruppen håller i dagsläget på att planera träffarna under terminen.

Om referensgruppen

En referensgrupp är en grupp av människor som sätts ihop för att bedöma hur en större mängd människor ser på en rad särskilt utvalda frågor och problem. Det är därför av stor vikt att gruppen sammansätts av olika typer av människor i den mån det är möjligt för att representera en blandning av människor. Ett av syftena med referensgruppen är att redogöra för hur avfallshantering och återvinning kan hanteras på bästa sätt genom att använda personerna för att se hur de agerar i olika scenarion.

Ett annat syfte är att skapa en delaktighet bland studenter gällande AF Bostäders hållbarhetsarbete genom den specifika frågan kring avfallshantering. Genom referensgruppen på så sätt ge möjlighet för hyresgäster att få inflytande på arbetet med hållbarhet som görs på stiftelsen.

Referensgruppen kommer träffas vid 4 tillfällen under våren. Träffarna kommer i huvudsak vara lagda kvällstid och vara ca 2 timmar/träff, tiderna kan komma att variera beroende på önskemål från gruppen. Vid samtliga tillfällen kommer det bjudas på mat.

Hur ansöker jag?

Ansök genom att skicka din intresseanmälan till bomben@afbostader.se. Ditt namn, studieval och andra engagemang som kan vara av intresse för referensgruppen ska vara med i ansökan.
Inga förkunskaper gällande avfallshantering eller källsortering krävs. Vi kommer fokusera på beteendemönster och genom diskussioner även beröra myter om avfallshantering. Vid sammansättningen av referensgruppen kommer fokus vara på att ha en bredd av bland annat olika studieval och bostadsområden för att kunna se problem och förutsättningar utifrån olika perspektiv.

Kontakt

Bostadsombudsmannen Jenny Ekstam, bomben@afbostader.se


Senast uppdaterat 24 februari, 2017