Ny modern avfallshantering på Sparta


En ny avfallsstation kommer att anläggas i mitten av Sparta under hösten 2017.

Tidplan

Arbetet påbörjas den 15 september och beräknas vara klart den 15 oktober 2017. 

Bakgrund

Under hösten 2017 kommer nybyggnation på tomten öster om Sparta att påbörjas av Medicon Village (se Sparta Scheele Promenad). Därmed kan den nuvarande avfallsstationen inte finnas kvar. En ny avfallsstation kommer därför att anläggas i mitten av Sparta, på gården mellan lägenheterna på Tunavägen 43-45.

Omfattning

Sparta UWSDen nya avfallsstationen blir en modern variant med lättanvända inkast och underjordiska behållare sk. UWS. Själva avfallscontainrarna är helt nedgrävda. Inkasttopparna är ca en meter höga och vi kommer erbjuda fraktioner att sortera matavfall, färgat- och ofärgat glas, metall, plast, papper, kartong och restavfall.

Utöver avfallshanteringen så får hela gården en uppfräschning med ny markbeläggning, planteringar och cykelplatser.

Under byggtiden

Medan arbetet med den nya stationen pågår kommer hela gårdsytan att behöva spärras av, förutom berörda bostadsentréer.

Cykel- och bilparkeringsplatserna på gården kommer också att behöva tömmas och kommer inte att kunna användas under byggtiden. Tillfälliga cykelplatser ordnas intill den avspärrade gården.

Kontakt

Om du har några frågor får du gärna kontakta projektledare Magnus Cederberg på magnus.cederberg@afbostader.se eller 046-19 15 43


Senast uppdaterat 6 september, 2017