• Medicon Village skiss nybyggnation öster om Sparta

  • Flygbild Sparta

Medicon Village nybyggnation öster om Sparta


Grönytan och parkeringen öster om Sparta (mot Scheelevägen) kommer inom kort att bebyggas av Medicon Village. De kommer att uppföra tre bostadskvarter med uppskattningsvis 200 bostäder.

Tidplan

Medicon Village beräknar att byggnationen kan påbörjas våren 2017.

Läs mer om projektet

Medicon Village situationsplan


Senast uppdaterat 23 januari, 2017