• Medicon Village skiss nybyggnation öster om Sparta

  • Flygbild Sparta

Medicon Village nybyggnation öster om Sparta


Grönytan och parkeringen öster om Sparta (mot Scheelevägen) kommer inom kort att bebyggas av Medicon Village. De kommer att uppföra tre bostadskvarter med uppskattningsvis 200 bostäder.

Läs mer om projektet

Du kan läsa mer om projektet på Lunds kommuns webbplats

 

Medicon Village situationsplan


Senast uppdaterat 20 april, 2017