Nybyggnation öster om Sparta


PEAB bygger tre kvarter med 188 bostadsrätter parallellt med Sparta på Scheelevägen. Området kallas för Scheele promenad.

Du som bor på Sparta berörs av projektet eftersom området öster om Sparta är en byggarbetsplats. Arbetet beräknas vara färdigt 2020/2021.

Tillfart till Sparta från Scheelevägen via gång-/cykelbanan norr om Sparta, kommer att vara möjlig men tidvis begränsad under byggtiden.   

Mer information

Läs mer om projektet på scheelepromenad.se

 


Senast uppdaterad 25 september, 2018