• Flygbild Sparta

Nybyggnation öster om Sparta


Grönytan och parkeringen öster om Sparta kommer att bebyggas av PEAB, som uppför tre fastigheter längs med Scheelevägen. Området kallas för Scheele promenad.

Du som bor på Sparta kommer att beröras av projektet då området öster om Sparta är en byggarbetsplats. Arbetet bedöms vara färdigt 2020/2021. Tillfart till Sparta från Scheelevägen via gång-/cykelbanan norr om Sparta, kommer att vara möjlig men tidvis begränsad under byggtiden.   

Mer information

Läs mer om projektet på scheelepromenad.se

 


Senast uppdaterad 27 juni, 2018