• Flygbild Sparta

Nybyggnation öster om Sparta


Grönytan och parkeringen öster om Sparta kommer att bebyggas av Medicon Village, som uppför tre fastigheter längs med Scheelevägen. Området kallas för Scheele promenad.

Du som bor på Sparta kommer att beröras av projektet då parkeringen öster om Sparta och grönområdet blir en byggarbetsplats. Arbetet påbörjas hösten 2017. 

Läs mer om Scheele promenad

Du kan läsa mer om projektet på scheelepromenad.se

 


Senast uppdaterat 4 juli, 2017