Nybyggnation öster om Sparta


PEAB bygger tre kvarter med 188 bostadsrätter på Scheelevägen, öster om Sparta. Området kallas för Scheele promenad.

Du som bor på Sparta kan bli berörd av projektet eftersom området öster om Sparta är en byggarbetsplats. Byggnationen påbörjades i mars 2019 och arbetet beräknas pågå till slutet av 2021.

Tillfarten till Sparta från Scheelevägen via gång-/cykelbanan norr om Sparta, kommer tidvis att vara begränsad under byggtiden. 

Mer information

Läs mer om projektet på scheelepromenad.se.  


Senast uppdaterad 13 juli, 2020