• Flygbild Sparta

Nybyggnation öster om Sparta


Grönytan och parkeringen öster om Sparta kommer att bebyggas av Medicon Village, som uppför tre fastigheter längs med Scheelevägen. Området kallas för Scheele promenad.

Du som bor på Sparta kommer att beröras av projektet då parkeringen öster om Sparta och grönområdet blir en byggarbetsplats. Arbetet påbörjas preliminärt våren 2018. 

Mer information

Läs mer om projektet på scheelepromenad.se

 


Senast uppdaterad 4 januari, 2018