Stambyte Delphi pilotprojekt


Hösten 2020 utför vi stambyte på Delphi 55 B höger, ett pilotprojekt som kommer fastställa arbetssättet för det fortsatta stambytet.

Tidplan

  • Sommaren 2020: Förberedande arbete inför stambytet – delning av dubbelkorridorer
  • Hösten 2020: Pilot stambyte Delphi 55 B, höger (se adresser nedan)
  • Vintern 2020: Beslut om fortsatt tidplan för stambyte

Evakuering

Stambytet påverkar boendet i så stor omfattning att hyesgästerna måste evakueras dvs. flytta. Mer information skickas ut via e-post till berörda hyresgäster.

Pilotprojektet omfattar 56 st korridorrum i uppgång ”B höger” på Delphi:

  • Magistratsvägen 55 B1011 - B1024
  • Magistratsvägen 55 B1111 - B1124
  • Magistratsvägen 55 B1211 - B1224
  • Magistratsvägen 55 B1311 - B1324

Störningar

Stambytet medför bullrande arbete. Bullret kan även komma att spridas till närliggande trapphus.

Bakgrund

Många av våra avloppsstammar börjar bli till åren och behöver bytas ut, ett omfattande arbete som vi vill ska ske på bästa sätt för våra boende. För att hitta formerna för det fortsatta arbetet, inleder vi med ett pilotprojekt på Delphi 55 B höger. Piloten kommer att utvärderas tillsammans med kunder, entreprenör och egen personal. Därefter fastställs arbetssättet för det fortsatta stambytet.

Delphi 55 B höger består av 3 dubbelkorridorer och en enkelkorridor. För att kunna utföra stambytet behöver dubbelkorridorerna delas. Delningen sker innan stambytet påbörjas. Mer information skickas ut via e-post till berörda.

Om stambyte

Ett stambyte är ett nödvändigt underhåll av en fastighet och innebär att de rör och ledningar som transporterar tappvatten och avloppsvatten byts ut. Åtgärden görs för att undvika att gamla ledningar/rör sätts igen och spricker, vilket kan leda till stora och omfattande skador. Ett stambyte är ett ganska stort ingrepp eftersom de flesta rör och ledningar ligger gömda under golv och bakom väggar. Dessa behöver friläggas innan stambytet kan ske. Därefter återställs ytskikten igen. 

Kontakt - Hyresfrågor

Har du frågor om de särskilda villkor som gäller vid evakuering, kontakta servicecenter 046-19 15 00, chatt eller info@afbostader.se.

Kontakt - Frågor om projektet

Har du frågor om projektet, kontakta Rickard Wallin på 046-19 15 60 eller rickard.wallin@afbostader.se.


Senast uppdaterad 15 april, 2020