Renovering av Studentlyckan


Studentlyckan består av 184 lägenheter som färdigställdes 1960. Området ritades av Hans Westman som har ritat ett flertal av våra bostadsområden. From hösten 2017 genomgår Studentlyckan renovering som bl.a. innefattar fasader, kök, avlopp och ventilation.

Tidplan

Upprustningen av Studentlyckan pågår under flera år, men vi jobbar trapphusvis för att du som hyresgäst skall påverkas så lite som möjligt. 

Pågående renoveringar

  • Hösten 2018 - Råbyvägen 15 O och K
  • 2019 - Råbyvägen 15 K, J, H och G

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras. 

Avslutade renoveringar

  • Hösten 2017 - Råbyvägen 15 L
  • Våren 2018 - Råbyvägen 15 M och N

Omfattning

Under renoveringsarbetet behöver vi tillgång till varje lägenhet under cirka 3 veckor. Det är möjligt att bo kvar i lägenheten när renoveringen utförs, men hantverkare kommer befinna sig i lägenheten under arbetstid.

Medan lägenheten renoveras har de boende ingen tillgång till köket under ca 3 veckor och ingen tillgång till badrummet under ca 1 vecka. Toalett, dusch samt en enklare köksbod kommer att finnas tillgängligt på innergården.

Berörda hyresgäster kommer får fördjupad information angående renoveringsarbetet.

Störningar

Renoveringen kommer att innebära bullrande arbete. 

I samband med fasadarbetena kommer det att finnas byggnadsställningar utanför lägenheterna.

Arbetsmoment 

Fasader

Fasaderna tvättas och all trasig betong lagas. Fogarna byts ut. Efter lagningen kommer fasaderna att målas i kulörer liknande dagens.

Kök

  • Köksinredningen byts ut
  • Spisfläkt installeras
  • Golvmattan byts ut
  • Väggarna målas

Avloppsrör

På samtliga avloppsrör kommer det att utföra relining. Det innebär att ett nytt rör byggs inuti det gamla röret.

Ventilationsarbeten

Varje lägenhet utrustas med ett eget ventilationsaggregat som endast betjänar den lägenhet. Det blir mekanisk till och frånluft. Aggregatet placeras ovanför spisen och kan även användas som spisfläkt. Nya ventilationskanaler dras i vinkel mellan tak och vägg till sovrum, badrum och klädkammare. I vissa lägenheter kommer ett överskåp i garderobsväggen att ersättas av ventilationskanal.

Elarbeten

Lägenheten förses med ett femledarsystem och jordade uttag.

Projektledare

Om du har några frågor gällande projektet får du gärna kontakta byggprojektledare Martin Jacobsson på martin.jacobsson@afbostader.se eller 046-19 14 62. 


Senast uppdaterad 5 juli, 2018