Nya lägenheter på Ulrikedal


Under hösten 2017 och våren 2018 kommer vi att bygga om förskolan på Ulrikedal till 11 st lägenheter.

Tidplan

Arbetena påbörjas i oktober 2017 och beräknas vara klara under våren 2018.

Bostadstyper

Av de 11 lägenheterna kommer en vara etta och resterande tvåor och treor i varierande storlekar. Tvåorna och treorna kommer att byggas som kompislägenheter, dvs. de är utformade för att delas av två respektive tre kompisar. Ovan finns ett utkast till planlösningen för de olika lägenhetetstyperna.

Bakgrund

Ulrikedals studentbostäder ritades av Lundaarkitekten Hans Westman. Husen färdigställdes 1963 och härstammar från miljonprogrammen. På Ulrikedalsvägen 22 fanns en förskola fram till 2016. Lokalerna står i dag tomma och AF Bostäder har för avsikt att bygga 11 stycken funktionella och studentanpassade lägenheter.

Kontakt

Har du frågor om projektet kontaktar du projektledaren Peter Molin, peter.molin@afbostader.se, 046-19 15 41.


Senast uppdaterad 17 oktober, 2017