Balkonger och loftgångar på Ulrikedal


Det pågår ett upprustningsarbete av Ulrikedals balkonger och loftgångar. Varje år renoveras ett visst antal balkonger och loftgångar och detta beräknas pågå fram till år 2018. 

Tidplan och omfattning

Renoveringar av loftgångar och balkonger under 2017 startar i mitten av februari och beräknas pågå till och med augusti. Arbeten påbörjas i etapper, se preliminära tider för respektive etapp nedan. 

Tider och omfattning kan komma att ändras.

Etapp 1: start vecka 7 (2017-02-13) och pågår under ca 12 veckor 
Etapp 2: Start vecka 12 (2017-03-20) och pågår under ca 16 veckor 
Etapp 3: start vecka 17 (2017-04-25) och pågår under ca 14 veckor

Vilka balkonger och loftgångar som berörs i respektive etapp finns illustreras på nedanstående bilder. 

Etapp 1

Klicka här för att se exakt vilka adresser som blir berörda i den första etappen. 

Etapp 2

Klicka här för att se exakt vilka adresser som blir berörda i den andra etappen. 

Etapp 3

Klicka här för att se exakt vilka adresser som blir berörda i den tredje etappen. 

Störningar

Balkongrenovering på Ulrikedal arbetsfordonArbetena kommer tidvis att medföra störningar i form av buller och begränsad framkomlighet på loftgångarna. Bostadsfunktionerna berörs dock inte. Huvuddelen av bullrande arbeten genomförs främst i början av respektive etapp och beräknas pågå under cirka 6 veckor, därefter mer sporadisk huggning i betong.

När arbeten pågår på balkongerna kommer balkongdörren att spärras utifrån.

När loftgångsräcken renoveras kommer provisoriska räcken, och vid behov provisoriska trappor, att monteras så att man alltid säkert kan vistas vid och ta sig till och från lägenheterna.

Arbetena kommer tidvis att medföra störningar i form av nedsmutsning vid betonglagningar, slipning etc. För att minimerar risken att få in smuts i bostaden bör fönster och värdringsluckor stängas när arbeten utförs i närheten av er bostad.

Innan arbeten påbörjas måste ni tömma loftgångar och balkongerna så att trätrall, balkongmöbler etc. är borttagna. Det kommer ut information till dig innan det är aktuellt för dig att tömma din balkong eller loftgång för renoveringsarbeten.

Efter renovering får trätrall inte läggas på balkonger.

Innehåll

Renoveringarnas huvudsakliga innehåll:

  • Renovering av betongskador på balkonger och loftgångar
  • Balkong- och loftgångsplattor slammas och målas
  • Loftgångsräcken renoveras och målas
  • Räcken på balkonger byts

Bakgrund

I AF Bostäders underhålls- och upprustningsplan ingår åtgärder på Ulrikedals balkonger och loftgångar. Under 2012 och 2013 utfördes pilotprojekt för renovering på ett antal utvalda balkonger och loftgångar. 

Projektledare

Kristina Bondesson
kristina.bondesson@afbostader.se, 046-19 14 54


Senast uppdaterat 13 april, 2017