Etapp 1


Första etappen i 2017 års renovering av balkonger och loftgångar på Ulrikedal innefattar följande.

Ulrikedalsvägen 12 A 1001
Ulrikedalsvägen 12 A 1002
Ulrikedalsvägen 12 A 1003
Ulrikedalsvägen 12 A 1004
Ulrikedalsvägen 12 A 1005
Ulrikedalsvägen 12 A 1006
Ulrikedalsvägen 12 A 1007
Ulrikedalsvägen 12 A 1008
Ulrikedalsvägen 12 A 1009
Ulrikedalsvägen 12 A 1010
Ulrikedalsvägen 12 A 1011
Ulrikedalsvägen 12 A 1012
Ulrikedalsvägen 12 A 1013
Ulrikedalsvägen 12 A 1101
Ulrikedalsvägen 12 A 1102
Ulrikedalsvägen 12 A 1103
Ulrikedalsvägen 12 A 1104
Ulrikedalsvägen 12 A 1105
Ulrikedalsvägen 12 A 1106
Ulrikedalsvägen 12 A 1107
Ulrikedalsvägen 12 A 1108
Ulrikedalsvägen 12 A 1109
Ulrikedalsvägen 12 A 1110
Ulrikedalsvägen 12 A 1111
Ulrikedalsvägen 12 A 1112
Ulrikedalsvägen 12 A 1113
Ulrikedalsvägen 12 A 1201
Ulrikedalsvägen 12 A 1202
Ulrikedalsvägen 12 A 1203
Ulrikedalsvägen 12 A 1204
Ulrikedalsvägen 12 A 1205
Ulrikedalsvägen 12 A 1206
Ulrikedalsvägen 12 A 1207
Ulrikedalsvägen 12 A 1208
Ulrikedalsvägen 12 A 1301
Ulrikedalsvägen 12 A 1302
Ulrikedalsvägen 12 A 1303
Ulrikedalsvägen 12 A 1304
Ulrikedalsvägen 12 A 1305
Ulrikedalsvägen 12 A 1306
Ulrikedalsvägen 12 A 1307
Ulrikedalsvägen 12 A 1308
Ulrikedalsvägen 12 B 1001
Ulrikedalsvägen 12 B 1002
Ulrikedalsvägen 12 B 1003
Ulrikedalsvägen 12 B 1004
Ulrikedalsvägen 12 B 1005
Ulrikedalsvägen 12 B 1006
Ulrikedalsvägen 12 B 1007
Ulrikedalsvägen 12 B 1008
Ulrikedalsvägen 12 B 1009
Ulrikedalsvägen 12 B 1010
Ulrikedalsvägen 12 B 1011
Ulrikedalsvägen 12 B 1101
Ulrikedalsvägen 12 B 1102
Ulrikedalsvägen 12 B 1103
Ulrikedalsvägen 12 B 1104
Ulrikedalsvägen 12 B 1105
Ulrikedalsvägen 12 B 1106
Ulrikedalsvägen 12 B 1107
Ulrikedalsvägen 12 B 1108
Ulrikedalsvägen 12 B 1109
Ulrikedalsvägen 12 B 1110
Ulrikedalsvägen 12 B 1111
Ulrikedalsvägen 12 B 1112
Ulrikedalsvägen 12 B 1201
Ulrikedalsvägen 12 B 1202
Ulrikedalsvägen 12 B 1203
Ulrikedalsvägen 12 B 1204
Ulrikedalsvägen 12 B 1205
Ulrikedalsvägen 12 B 1206
Ulrikedalsvägen 12 B 1207
Ulrikedalsvägen 12 B 1208
Ulrikedalsvägen 12 B 1209
Ulrikedalsvägen 12 B 1210
Ulrikedalsvägen 12 B 1211
Ulrikedalsvägen 12 B 1212
Ulrikedalsvägen 12 B 1213
Ulrikedalsvägen 12 B 1301
Ulrikedalsvägen 12 B 1302
Ulrikedalsvägen 12 B 1303
Ulrikedalsvägen 12 B 1304
Ulrikedalsvägen 12 B 1305
Ulrikedalsvägen 12 B 1306
Ulrikedalsvägen 12 B 1307
Ulrikedalsvägen 12 B 1308
Ulrikedalsvägen 12 B 1309
Ulrikedalsvägen 12 B 1310
Ulrikedalsvägen 12 B 1311
Ulrikedalsvägen 12 B 1312
Ulrikedalsvägen 12 B 1313
Ulrikedalsvägen 16 B 1002
Ulrikedalsvägen 16 B 1102
Ulrikedalsvägen 16 B 1103
Ulrikedalsvägen 16 B 1104
Ulrikedalsvägen 16 B 1203
Ulrikedalsvägen 20 B 1101
Ulrikedalsvägen 20 B 1102
Ulrikedalsvägen 20 B 1103
Ulrikedalsvägen 20 B 1104
Ulrikedalsvägen 20 B 1201
Ulrikedalsvägen 20 B 1202
Ulrikedalsvägen 20 B 1203
Ulrikedalsvägen 20 B 1204
Ulrikedalsvägen 22 C 1101
Ulrikedalsvägen 22 C 1102

Loftgångar
Ulrikedalsvägen 12A
Ulrikedalsvägen 12B
Ulrikedalsvägen 16B
Ulrikedalsvägen 22C


Senast uppdaterat 3 februari, 2017